Od 19 kwietnia otwarte przedszkola i żłobki, szkoły zamknięte do 25 kwietnia

Hinzugefügt: 19.04.2021 / Bereich:
budynek żłobka Fot. D.Nita-Garbiec/UM Gliwice

Weszła w życie nowelizacja rozporządzenia Ministerstwa Edukacji i Nauki określająca nowe zasady funkcjonowania placówek edukacyjnych. Od 19 kwietnia do pracy stacjonarnej wracają placówki wychowania przedszkolnego. W Gliwicach do przedszkoli i żłobków powróciła większość dzieci. Pozostałe obostrzenia w funkcjonowaniu szkół i placówek edukacyjnych przedłużono do 25 kwietnia.

19 kwietnia przywrócono stacjonarną działalność przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. W Gliwicach jest 37 publicznych placówek wychowania przedszkolnego i 21 placówek niepublicznych, do których uczęszcza w sumie 6400 dzieci. Z informacji, które udało się uzyskać wynika, że po zmianie  w obostrzeniach do swoich przedszkoli powróciło dziś około 77% dzieci.
Do gliwickich żłobków (4 miejskich i 17 niepublicznych) na co dzień uczęszcza 1020 dzieci. Również w tym przypadku większość rodziców, wraz z poluzowaniem obostrzeń zdecydowała o powrocie dzieci do placówek – w gliwickich żłobkach ze swoimi rówieśnikami spotkało się dziś ponad 80% maluszków.
Przypomnijmy, że od dzisiaj  można także - stacjonarnie lub zdalnie - prowadzić zajęcia sportowe realizowane na podstawie programów szkolenia sportowego.
Uczniowie i słuchacze przystępujący do egzaminu zawodowego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec mogą realizować zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu stacjonarnie, przy zachowaniu reżimu sanitarnego.
Przy zachowaniu zasad właściwych dla zakładów pracy dozwolone jest również prowadzenie praktycznej nauki zawodu u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych. Zajęcia mogą być prowadzone w grupach umożliwiających zachowanie dystansu społecznego, w wybranych dniach tygodnia, w wymiarze nieprzekraczającym 16 godzin tygodniowo. Dotyczy to szkół prowadzących kształcenie zawodowe, centrów kształcenia zawodowego oraz placówek kształcenia ustawicznego realizujących praktyczną naukę zawodu w ramach kształcenia zawodowego lub ustawicznego.
W pozostałych szkołach i placówkach edukacyjnych obostrzenia zostały przedłużone do 25 kwietnia. (mf)

 

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking