Ważne dla seniorów i ich rodzin!

Hinzugefügt: 26.03.2021 / Bereich:
starsza kobieta fot. Freepik

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej VITAMED w Gliwicach (ul. Różana 7) uruchomił 2-letni projekt unijny, w  ramach którego powołano Centrum Geriatryczne dla osób powyżej 65. roku życia, długotrwale chorujących bądź niepełnosprawnych, wymagających kompleksowej opieki pielęgniarskiej, opiekuńczej, rehabilitacyjnej, psychologicznej i aktywizacyjnej. Z tych form pomocy będzie mogło skorzystać 240 seniorów.

Do Centrum Geriatrycznego VITAMED  przy ul. Zygmuntowskiej 84 mogą być przyjęci:

  • pacjenci bezpośrednio po przebytej hospitalizacji lub u których istnieje ryzyko hospitalizacji,

  • pacjenci w wieku 65+,

  • pacjenci, u których skala poziomu samodzielności (tzw. skala Barthel) wykazuje 40-65 punktów.

W ramach realizacji projektu pacjenci mogą liczyć na  takie formy wsparcia jak:

  • usługi w przychodni i w domu pacjenta – lekarz geriatra, fizjoterapeuta, opiekun medyczny, asystent osoby niepełnosprawnej, psycholog, dietetyk, asystent stomatologiczny, lekarze specjaliści (kardiolog, neurolog, ortopeda, lekarz rehabilitacji, stomatolog),

  • badania laboratoryjne – szeroki pakiet,

  • badania diagnostyczne – rezonans magnetyczny, tomografia komputerowa, RTG.

Kontakt z  Centrum Geriatrycznym – tel. 32/234-07-13 w godz. 8.00–15.30. Szczegółowe informacje sa również dostępne pod adresem http://www.vitamed-gliwice.pl/projekty-unijne/

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking