Budowa Centrum Przesiadkowego. Uwaga, zmiany na Kolberga!

Hinzugefügt: 26.03.2021 / Bereich:
budowa Centrum Przesiadkowego fot. R. Neumann

Zgodnie z deklaracją wykonawcy, od 29 marca prace na ul. Tarnogórskiej, związane z budową Centrum Przesiadkowego w Gliwicach, zostaną rozszerzone o etap obejmujący skrzyżowanie z ul. Kolberga. Wlot ul. Kolberga na ul. Tarnogórską zostanie zamknięty!

Objazd do ul. Kolberga  będzie prowadził przez ulice: Tarnogórską (powyżej zamknięcia), Świętojańską i Udzieli. Obecnie obowiązująca tymczasowa organizacja ruchu na pozostałej części ul. Tarnogórskiej oraz na ul. Witkiewicza i ul. Opolskiej nie ulegnie zmianie. Prosimy o zachowanie ostrożności oraz zwracanie uwagi na oznakowanie tymczasowe!

Powstające po północnej stronie gliwickiego dworca Centrum Przesiadkowe skupi wszystkie środki transportu miejskiego, wpłynie na poprawę komfortu i jakości podróży mieszkańców całego regionu, zwiększy też bezpieczeństwo pieszych, rowerzystów i kierowców.

Przypomnijmy, że gotowa jest już konstrukcja podziemna budynku służącego obsłudze pasażerów i zarysy szkieletu jego kondygnacji nadziemnych. Trwają roboty związane z budową nowego przejścia podziemnego i przebudową istniejącego tunelu pod torami oraz prace związane z zewnętrzną infrastrukturą podziemną (kanalizacją deszczową, sanitarną, siecią wodociągową, telekomunikacyjną i elektryczną) – zarówno na terenie przyszłego Centrum Przesiadkowego, jak i przy ulicach Tarnogórskiej i Toszeckiej. Wykonawca zajmuje się fundamentami pod zadaszenia Centrum i montuje ich pierwsze konstrukcje. Na dalszych etapach prac objętych zadaniem „Zachodnia Brama Metropolii Silesia – Centrum Przesiadkowe w Gliwicach” wykonany zostanie przez miasto remont pobliskich zabytków: ponadstuletniej kolejowej wieży ciśnień przy ul. Kolberga, a także budynku dawnej huty szkła przy ul. Toszeckiej 2b, w którym zabezpieczone zostaną otwory okienne i drzwiowe oraz wymieniana będzie konstrukcja i pokrycie dachu.

Inwestycję realizuje konsorcjum firm: Mostostal Zabrze Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego SA i Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów SA. Koszt prac to około 184 mln zł. Na ten cel ze środków unijnych pozyskano 129,5 mln zł. Powinny zakończyć się pod koniec sierpnia 2022 r.

 

logotypy CP

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking