Jest bezpiecznie – służby mundurowe podsumowały rok

Hinzugefügt: 16.03.2021 / Bereich:
spotkanie przedstawicieli miasta ze służbami mundurowymi Fot. M.Foltyn/UM Gliwice

Prezydent Gliwic Adam Neumann gościł w Urzędzie Miejskim przedstawicieli gliwickich służb mundurowych. Spotkanie było okazją do podsumowania minionego roku i omówienia działań na 2021 r. Mamy dobre statystyki – w Gliwicach odnotowano mniej zdarzeń i jest bezpieczniej – wynika ze sprawozdań przedstawicieli Komendy Miejskiej Policji, Miejskiej Komendy Straży Pożarnej, Straży Miejskiej, 4 Wojskowego Oddziału Gospodarczego Garnizonu Gliwice i Centrum Ratownictwa Gliwice.

Miniony rok był wyjątkowy. Służby mundurowe musiały odnaleźć się w nowej, pandemicznej rzeczywistości, zacieśnić współpracę i zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom Gliwic. Kluczowa okazała się bieżąca i sprawna komunikacja  z miastem oraz wspólne działania służb, m. in. w organizowaniu środków higienicznych, kombinezonów, miejsc kwarantanny i kontenerów do magazynowania środków ochrony oraz ozonowania placówek oświatowych, rehabilitacyjnych i bibliotek.– Mija rok od ogłoszenia pandemii. Wszyscy musieliśmy się odnaleźć w nowej, trudnej rzeczywistości. Tym bardziej cieszy mnie, że współpraca służb mundurowych z miastem przebiega tak dobrze, za co bardzo dziękuję. To nie koniec, musimy nadal być czujni i przygotowani,– mówił podczas spotkania prezydent Adam Neumann.

W 2020 r. policja gliwicka przeprowadziła 33 773 interwencje, w Gliwicach nad spokojem mieszkańców czuwało 73 dzielnicowych, którzy przeprowadzili 484 spotkania z mieszkańcami. W mieście znacząco zmniejszyła się liczba wypadków drogowych, napaści, rozbojów i kradzieży, a zwiększyła wykrywalność przestępstw.

W ubiegłym roku Straż Pożarna wyjeżdżała na 2480 interwencji, głównie do podtopień i zdarzeń drogowych – dla porównania, w 2019 r. strażacy przeprowadzili 2890 interwencji. Podczas spotkania przedstawiciele policji i straży pożarnej podkreślali, że dzięki wsparciu miasta, które dotuje zakup specjalistycznych pojazdów i sprzętów, mają bardzo dobre narzędzia wspomagające ich działania. Tylko w 2020 r. miasto przeznaczyło na ten cel ponad 2 mln zł (wraz z dofinansowaniem dla OSP).

Centrum Ratownictwa Gliwice w 2020 r. zarejestrowało 8188 połączeń telefonicznych skierowanych do dyspozytorów Powiatowego Centrum Zarzadzania Kryzysowego. Na podstawie przyjętych zgłoszeń podjęto 3793 interwencje, które przekazano właściwym podmiotom.

Straż Miejska otrzymała w 2020 r. 9504 zgłoszenia od mieszkańców i 3600 z monitoringu miejskiego, przeprowadziła w przestrzeni publicznej 15000 kontroli epidemiologicznych, 863 kontrole spalania odpadów w paleniskach domowych i 181 na ogródkach działkowych. Najwięcej zgłoszeń odnotowano ze Śródmieścia (2360) i Trynku (885). Najczęściej dotyczyły zagrożenia w ruchu drogowym (3633 zgłoszenia). Łącznie strażnicy przeprowadzili 25 655 kontroli i nałożyli 2234 mandaty karne.

W spotkaniu podsumowującym działalność służb mundurowych w 2020 r. uczestniczył prezydent Gliwic Adam Neumann,  zastępca prezydenta Ewa Weber, insp. Marek Nowakowski komendant Miejski Policji w Gliwicach, dyrektor CRG Tomasz Wójcik, zastępca dowódcy garnizonu Gliwice ppłk Wojciech Gębka, komendant miejski Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach st. bryg. Roman Klecha, komendant Straży Miejskiej w Gliwicach Janusz Bismor, oraz Agnieszka Paszta, naczelnik Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego, która współpracuje ze służbami mundurowymi w różnych obszarach: pandemii, w sytuacjach kryzysowych, podczas interwencji, w kwestii bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz obronności. (mf)

 

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking