#Gliwice2040. Startują zapisy na spotkania dla mieszkańców!

Hinzugefügt: 23.02.2021 / Bereich:
Gliwice 2040 baner

Jak powinny wyglądać Gliwice za około 20 lat? Jak miałaby funkcjonować gospodarka, szkolnictwo, administracja, jak kształtowałaby się przestrzeń miejska i relacje społeczne? W jakich Gliwicach chcielibyśmy żyć, pracować, bawić się? Odpowiedzi na te pytania przyniesie nowa strategia rozwoju „Gliwice 2040”, nad którą prace zainaugurowano oficjalnie 22 lutego. To kluczowy dokument wyznaczający kierunek, w którym ma zmierzać miasto. W jego tworzenie angażowani będą szeroko gliwiczanie!

Po lutowej sesji, na której gliwiccy radni pozytywnie przyjęli uchwałę w sprawie rozpoczęcia prac nad nową strategią rozwoju miasta do roku 2040, oficjalnie startujemy z projektowaniem tego strategicznego dokumentu, który będzie kompleksowym wyznacznikiem działań i odpowiedzią na zmieniające się trendy gospodarcze i środowiskowe oraz potrzeby mieszkańców. Obecna strategia rozwoju naszego miasta została uchwalona w 2002 roku i większość wyznaczonych w niej celów została osiągnięta. Zmieniła się również pozycja Gliwic na tle regionu i kraju – podkreślał w Ratuszu podczas konferencji prasowej prezydent Gliwic Adam Neumann. W spotkaniu uczestniczył również jego zastępca, wiceprezydent Mariusz Śpiewok oraz kierująca pracami zespołu zadaniowego Katarzyna Kobierska, naczelnik Biura Rozwoju Miasta UM w Gliwicach.

Ważnym elementem strategii „Gliwice 2040” będzie analiza zmieniających się uwarunkowań społecznych, gospodarczych, przestrzennych i środowiskowych.

Pozwoli to uniknąć przypadkowości w dalszym działaniu i sprawi, że podjęte decyzje dotyczące wizji życia społecznego, inwestycji, gospodarki czy planowania przestrzennego będą ze sobą spójne, odpowiadając faktycznym potrzebom miasta i jego mieszkańców.

Priorytetem jest ciągły rozwój Gliwic i podnoszenie komfortu życia gliwiczan. Tak jak zapowiadałem w swoim programie wyborczym, zależy mi szczególnie na współpracy z mieszkańcami i angażowaniu ich w planowanie przyszłości miasta i dzielnic. Liczę więc na czynny udział w pracach nad strategią wszystkich, którym bliskie jest nasze miasto, zwłaszcza na zaangażowanie młodzieży, seniorów, społeczników, przedsiębiorców, wszystkich pracujących zawodowo i niezawodowo, radnych dzielnicowych – mówił prezydent Adam Neumann.

Warto przypomnieć, że Gliwice dysponują już diagnozą potencjalnych kierunków rozwoju, wykorzystującą 5 koncepcji miasta przyszłości – kompaktowego, elastycznie reagującego na zmiany, ekologicznego, kreatywnego, wykorzystującego inteligentne rozwiązania w duchu smart city. Dokument dla pełnego zobrazowania sytuacji w mieście wymaga jednak uzupełnienia o odczucia i spostrzeżenia samych gliwiczan.

Okazją ku temu będą 2-godzinne, popołudniowe warsztaty z zainteresowanymi tematem mieszkańcami poszczególnych dzielnic, organizowane cyklicznie od 4 marca – ze względu na trwającą pandemię w trybie zdalnym, na platformie komunikacyjnej Zoom. W spotkaniach rozpoczynających się zawsze o godz. 17.00 wezmą udział przedstawiciele kierownictwa miasta.

Chęć uczestnictwa warto zgłaszać do 2 dni przed wybranym terminem spotkania klikając w link formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie gliwice2040.gliwice.eu przy zapowiedzi każdego spotkania w kalendarzu wydarzeń.

Kalendarz marcowych spotkań:

 • 4 marca (czwartek) – dla mieszkańców Łabęd i Czechowic
 • 9 marca (wtorek) – dla mieszkańców Sośnicy i Ligoty Zabrskiej
 • 12 marca (piątek) – dla mieszkańców Szobiszowic, Zatorza i Baildona
 • 16 marca (wtorek) – dla mieszkańców Brzezinki, Starych Gliwic, Ostropy, Wilczego Gardła, Wójtowej Wsi i Bojkowa
 • 18 marca (czwartek) – dla mieszkańców Trynku i Sikornika
 • 22 marca (poniedziałek) – dla mieszkańców Kopernika, Obrońców Pokoju i Żernik
 • 30 marca (wtorek) – dla mieszkańców Wojska Polskiego, Śródmieścia i Politechniki

Zgłoszone podczas spotkań pomysły i uwagi gliwiczan zostaną przekazane grupom roboczym, które przy wsparciu doświadczonych ekspertów w danej dziedzinie przygotują na ich podstawie propozycje zapisów odnośnie wizji Gliwic w 2040 roku. W dalszej kolejności formułowane będą cele strategiczne i operacyjne, a na końcu (jak się przyjmuje, w IV kwartale 2022 roku) powstanie projekt samej strategii, który trafi pod obrady Rady Miasta.

Nad całością prac związanych z przygotowaniem strategii będzie czuwał ekspert wiodący, dr Marcin Baron – wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, członek Zespołu Zadaniowego Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN ds. zintegrowanej polityki rozwoju Polski i Europy oraz Komisji Studiów nad Przyszłością Górnego Śląska PAN i Śląskiej Rady Innowacji, współautor obowiązującej strategii Gliwic. Koordynacją prac 4 grup roboczych – gospodarczej, przestrzennej, środowiskowej i społecznej – zajmą się eksperci z wybranych dziedzin: dr Anna Syrek-Kosowska, Szymon Ciupa, dr hab. inż. architekt Maciej Borsa, dr Leszek Trząski, Sylwia Widzisz-Pronobis i Grzegorz Pronobis.

Informacje dotyczące postępów prac przy strategii „Gliwice 2040” będą systematycznie zamieszczane na nowo uruchomionej stronie gliwice2040.gliwice.eu.

Harmonogram działań nad strategią „Gliwice 2040”

1. Tworzenie wizji: I–II kwartał 2021

 • Przeprowadzenie konsultacji.
 • Pogłębienie diagnozy o stanie miasta.
 • Prace warsztatowe grup roboczych.
 • Sformułowanie wizji miasta Gliwice w roku 2040.

2. Formułowanie celów strategicznych: II–IV kwartał 2021

 • Prace warsztatowe grup roboczych nad celami strategicznymi.
 • Sformułowanie celów strategicznych miasta.

3. Formułowanie celów operacyjnych: IV kwartał 2021–II kwartał 2022

 • Przeprowadzenie konsultacji.
 • Prace warsztatowe grup roboczych.
 • Sformułowanie celów operacyjnych / kierunków działań i ewentualna weryfikacja celów strategicznych.
 • Konsultacje społeczne celów strategicznych i kierunków działań podejmowanych dla ich osiągnięcia (celów operacyjnych).

4. Formułowanie dokumentu strategii rozwoju miasta: II kwartał 2022–III kwartał 2022

 • Prace merytoryczne nad brzmieniem dokumentu strategii.
 • Konsultacje i opiniowanie projektu strategii „Gliwice 2040”.

5. Uchwalenie nowej strategii rozwoju miasta „Gliwice 2040”: IV kwartał 2022

 • Podjęcie uchwały przez Radę Miasta.

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking