15 mln zł na sport w 2021 roku

Hinzugefügt: 20.01.2021 / Bereich: / pdf
bokserki na ringu Fot. UM Gliwice

17 grudnia 2020 roku miejscy radni podjęli uchwałę w sprawie określenia kierunków rozwoju sportu w Gliwicach od 2021 r. Dokument wyznacza dziedziny sportu, w których Miasto zintensyfikuje swoje działania. Określa też które z dyscyplin cieszących się zainteresowaniem zawodników i kibiców otrzymają wsparcie finansowe, m.in. na szkolenia oraz organizację zajęć, treningów i zawodów. W 2021 r. na zadania realizowane przez kluby sportowe, na nagrody, organizację imprez i zajęcia sportowe miasto planuje przeznaczyć niemal 15 mln zł.

Sport to zdrowie, dlatego miasto podejmuje kroki, by zachęcić do jego uprawiania wszystkich gliwiczan, w szczególności dzieci i młodzież. W Gliwicach od lat systematycznie inwestuje się w infrastrukturę sportową,(proszę o wskazanie konkretnych inwestycji, które miały miejsce w 2020 r.) zwłaszcza przy szkołach, miasto wspiera też klasy sportowe oraz organizacje upowszechniające sport i zawodników, którzy często osiągają imponujące wyniki, promując Gliwice na arenie krajowej i międzynarodowej.

Każdego roku na działalność sportową z miejskiego budżetu przeznaczane są miliony złotych. Tylko w 2020 r. wyasygnowano około 14 mln zł na zadania realizowane przez kluby sportowe, na nagrody, organizację imprez i zajęcia sportowe, w tym m.in. w ramach Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego. Ponadto miasto corocznie przeznacza środki na inwestycje i utrzymanie miejskich obiektów sportowych. Według wstępnych szacunków w 2021 r pula ta jeszcze się zwiększy i wyniesie niemal 15 mln zł. Dodatkowo finansowane będą m.in. zajęcia dla uczniów gliwickich szkół.

W Gliwicach w 14 szkołach funkcjonują oddziały sportowe i oddziały mistrzostwa sportowego. W dyscyplinach takich jak piłka nożna, piłka ręczna, hokej na trawie, pływanie, siatkówka, orientacja sportowa i lekkoatletyka kształci się ok. 800 uczniów. Obecnie w Gliwicach działa też około 90 klubów i około 60 sekcji sportowych. Łącznie w gliwickich klubach zarejestrowanych jest około 5 tys. zawodników, z czego około 90% stanowią dzieci i młodzież. Pięć gliwickich klubów występuje w najwyższych krajowych rozgrywkach ligowych.

Aby wzmocnić pożądane kierunki rozwoju sportu i rekreacji miasto opracowało nową kierunki rozwoju sportu, która została przyjęta podczas grudniowej sesji Rady Miasta Gliwice. Główne akcenty postawiono na silniejsze wsparcie tzw. dyscyplin priorytetowych, szkolenie dzieci i młodzieży, dalszy rozwój bazy sportowej i upowszechnianie kultury fizycznej.

Miasto, w ramach posiadanych możliwości finansowych, wspiera dyscypliny sportowe mające duże znaczenie dla rozwoju lokalnego sportu i promocji miasta. Wspierane powinny być dyscypliny cieszące się dużym zainteresowaniem mieszkańców, w których zawodnicy prezentują wysoki poziom sportowy. Przyjęcie listy dyscyplin priorytetowych wiąże się z koniecznością uzupełnienia istniejącej bazy infrastrukturalnej o halę szermierczą oraz kompleks pełnowymiarowych boisk piłkarskich z oświetleniem, w tym ze sztuczną nawierzchnią dla akademii piłkarskiej – mówi Ewa Weber, zastępca prezydenta Gliwic.

Największe wsparcie dla najmocniejszych

Środki zostaną tak rozdysponowane, aby w optymalny sposób wesprzeć te dyscypliny sportu, w których nasi zawodnicy osiągnęli wysoki poziom sportowy oraz zapewnić możliwość uprawiania sportu wszystkim zainteresowanym mieszkańcom Gliwic.

W najbliższych kilku latach największym wsparciem miasta zostaną objęte tzw. dyscypliny priorytetowe: piłka nożna mężczyzn, koszykówka mężczyzn, futsal mężczyzn i piłka ręczna kobiet. Na duże wsparcie mogą liczyć też dyscypliny priorytetowe charakteryzujące się dużą liczbą zawodników uprawnionych do uczestnictwa w rozgrywkach organizowanych przez polskie związki sportowe, wysokim poziomem sportowym klubów i zawodników oraz rozwiniętą bazą sportową. Będą to: boks, curling, judo, ju-jitsu, kickboxing, kolarstwo, lekkoatletyka, modelarstwo lotnicze, orientacja sportowa, pływanie, siatkówka kobiet, szachy, szermierka i tenis stołowy. Dyscypliny priorytetowe będą jedynymi, w których wsparciem zostanie objęte szkolenie wszystkich zawodników zarówno w kategoriach seniorskich jak i młodzieżowych. Wsparciem zostanie objęty również ich udział w zawodach sportowych – każdego roku miasto będzie ogłaszało oddzielne nabory wniosków o dotacje dla każdej z grup. W każdej z dyscyplin w tych grupach dotację otrzyma tylko jeden gliwicki klub posiadający najwyższy poziom sportowy. Pozostałe kluby w tych dyscyplinach będą mogły otrzymać środki na szkolenie sportowe dzieci i młodzieży. Środki finansowe z budżetu miasta będą mogły również otrzymać kluby szkolące młodych zawodników w dyscyplinach niepriorytetowych. Aby wesprzeć rozwój sportu na terenie miasta będą prowadzone bezpłatne zajęcia dla uczniów gliwickich szkół, osób niepełnosprawnych i osób po 60 roku życia. Zawodnikom, trenerom i działaczom sportowym spełniającym odpowiednie wymagania będą z kolei przyznawane nagrody i wyróżnienia za osiągniecia sportowe. Aby zwiększyć efektywność rozwoju sportu w Gliwicach pod uwagę brane jest wyodrębnienie miejskiej jednostki ds. sportu, która zarządzałaby miejskimi obiektami sportowymi i rekreacyjnymi i prowadziłaby działania związane ze sportem amatorskim, masowym i organizacją lokalnych imprez sportowych i rekreacyjnych. Nabór wniosków o dofinansowanie w dyscyplinach priorytetowych powinien zostać ogłoszony jeszcze w pierwszym kwartale 2021 r. (mf)

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking