Dla społeczników - dla Ciebie!

Aktualisiert: 05.07.2011 / Bereich: / pdf

Fundacja Dobra Sieć wespół z Fundacją Orange, Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce, Polskim Stowarzyszeniem Pedagogów i Animatorów Klanza (Fundacja Rozwoju Wolontariatu) oraz Centrum Myśli Jana Pawła II prowadzi kampanię „Kluczowe wartości wolontariatu”.

Przedsięwzięcie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej stanowi element obchodów Europejskiego Roku Wolontariatu 2011.
Istotą kampanii jest zachęcenie Polaków do debaty na temat współczesnego wolontariatu. W tym celu (m.in. za pośrednictwem interaktywnej platformy internetowej www.tojestwolontariat.pl) promowane są jego nowoczesne i niestandardowe formy, takie jak e-wolontariat. Ponadto zespół badaczy – socjologów pod kierownictwem prof. Anny Gizy-Poleszczuk – prowadzi wśród społeczników reprezentujących różne środowiska specyficzne badanie pokazujące ogrom możliwości stojących przed wolontariuszami. Wyniki zostaną opublikowane w internecie w październiku br. We wrześniu z kolei w centrum Warszawy przygotowana zostanie outdoorowa wystawa zdjęć promujących wolontariat. Wydrukowana zostanie również seria pocztówek przedstawiających różnorodne oblicza działań na rzecz innych. Zwieńczeniem kampanii ma być listopadowa debata z udziałem opiniotwórczych przedstawicieli różnych środowisk, poświęcona roli, wartościom i różnorodności form wolontariatu. (kik)


Informacje: Informacje: Patrycja Rokicka (p.rokicka@e-wolontariat.pl), Marzena Kacprowicz (m.kacprowicz@e-wolontariat.pl)

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking