Miejskie ciepło coraz szerzej

Hinzugefügt: 02.12.2020 / Bereich: / pdf
panorama Gliwic w słońcu fot. R. Neumann

Miasto od lat nie ustaje w staraniach, aby jakość powietrza w Gliwicach była coraz lepsza. Jednym z zasadniczych elementów walki ze smogiem i niską emisją jest likwidacja nieefektywnych lokalnych kotłowni oraz przyłączanie budynków do miejskiej sieci ciepłowniczej. Gliwickie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej systematycznie podłącza do ciepłociągu kolejne fragmenty naszego miasta.

Dzięki tym działaniom ciepło systemowe wprowadzono m.in. do przedwojennych domów w Łabędach i tzw. Starej Sośnicy. Podłączono też wybrane fragmenty pozostałych dzielnic. Dotyczy to m.in. Baildona, Centrum, Śródmieścia, Politechniki, Nowych Gliwic, Sikornika, Starych Gliwic, Trynku, Zatorza i Ligoty Zabrskiej.

Obecnie w mieście z podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej korzystają mieszkańcy 3878 lokali komunalnych znajdujących się w 109 budynkach Miasta Gliwice oraz w 341 budynkach Wspólnot Mieszkaniowych zarządzanych przez ZBM I TBS i ZBM II TBS.

 Celem naszych działań jest poprawa jakości powietrza w Gliwicach i zapewnienie mieszkańcom dostępu do ekologicznego, bezpiecznego ciepła systemowego. Wprowadzamy je wszędzie tam, gdzie  jest to możliwe – podkreśla prezydent Gliwic Adam Neumann.

Dostarczająca ciepło systemowe miejska spółka PEC-Gliwice tylko w ciągu ostatnich 5 lat wybudowała ok. 46 km nowych sieci ciepłowniczych. Przyłączono do nich 6975 mieszkań w istniejących oraz nowych budynkach, w tym 578 mieszkań w 69 budynkach gminnych. Nakłady PEC-Gliwice na inwestycje sieciowe (modernizacje i rozbudowy sieci oraz stacje wymiennikowni ciepła), zrealizowane od lipca 2015 r. do czerwca 2020 r., wyniosły 61,6 mln zł, z czego 16,7 mln zł pochodziło z budżetu miejskiego.

Na przestrzeni 4 minionych miesięcy (od lipca do połowy listopada tego roku) do miejskiej sieci ciepłowniczej przyłączono już 609 mieszkań należących do wspólnot mieszkaniowych (m.in. przy ul. Korczoka, Lotników, Kozielskiej, Bałtyckiej, Górnych Wałów, Kochanowskiego, Pszczyńskiej, Kasprzaka i Zygmuntowskiej) oraz 166 mieszkań gminnych (z ulic: Górnej, Pocztowej, Lotników, Sikorskiego, Jana Pawła II, Daszyńskiego, Opolskiej, Lipowej i Sokoła).

Ogółem w całym roku obrotowym 2020/2021 PEC-Gliwice podłączy do ciepłociągu 1669 lokali w 93 budynkach, z których 22 to budynki gminne. Do 121 mieszkań, które dotychczas korzystały jedynie z ciepła miejskiego dla celów ogrzewania, trafi również ciepło systemowe do podgrzania wody użytkowej. Na te działania spółka przeznaczy ok. 11 mln zł (w tym 8 mln otrzymanych z budżetu miejskiego). Analogiczną kwotę PEC-Gliwice wyasygnuje na przedsięwzięcia przewidziane w roku obrotowym 2021/2022, związane z rozbudową miejskiej sieci ciepłowniczej oraz podłączaniem nowych odbiorców ciepła systemowego. (kik)

Przypomnijmy, że w geoportalu Ciepło Systemowe w Miejskim Systemie Informacji Przestrzennej, pod adresem msip.gliwice.eu/geoportale, można zapoznać się z informacjami na temat: rejonów Gliwic, w których budynki są w trakcie przyłączania do PEC-u; przebiegu sieci ciepłowniczej oraz możliwości przyłączenia budynku istniejącego lub projektowanego do miejskiej cieci ciepłowniczej; o ile zmniejszyła się emisja szkodliwych pyłów do atmosfery w związku z przejściem na ogrzewanie ciepłem systemowym; w których obszarach miasta zostały wykonane analizy koncepcyjne sprawdzające możliwość przyłączenia kolejnych budynków do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking