Wspierają, wzmacniają, rozwijają

Aktualisiert: 28.09.2020 / Bereich: / pdf
szczęśliwa rodzina fot. Freepik

Gliwickie Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny od kilku miesięcy uczestniczy w unijnym projekcie „Wspieramy – Wzmacniamy – Rozwijamy. Deinstytucjonalizacja pieczy zastępczej w Gliwicach”. Korzyści mówią same za siebie: więcej rodzin przeżywających trudności otrzymuje pomoc asystenta rodziny i korzysta z bezpłatnych porad prawnych, mediacji, porad neurologicznych oraz logopedycznych, dodatkowe rodziny zastępcze są objęte wsparciem koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej. Od października beneficjenci projektu będą mogli także korzystać z porad psychologa, psychoterapeuty, psychiatry, specjalisty terapii uzależnień, a nawet... dogoterapeuty.

Na realizację tego przedsięwzięcia Miasto Gliwice otrzymało 1 055 302,94 zł (964 524,18 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 90 778,76 zł w ramach współfinansowania krajowego). Umowa w tej sprawie została podpisana 23 marca br. między Miastem Gliwice a Zarządem Województwa Śląskiego pełniącego rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego.

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking