Remont przy Mickiewicza nie tak szybko...

Aktualisiert: 14.09.2020 / Bereich: / pdf
aleja lip przy ul. Mickiewicza fot. ZDM w Gliwicach

Zwykle nawet gruntowny remont chodnika lub ścieżki rowerowej to mało skomplikowane i w miarę szybkie zadanie. Tam jednak, gdzie w grę wchodzi bezpośrednie sąsiedztwo przeznaczonej do przebudowy nawierzchni z chronioną zabytkową zielenią – tak jak w przypadku ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż alei lip przy ul. Mickiewicza – prace trzeba prowadzić inaczej: zgodnie z wytycznymi wojewódzkiego konserwatora zabytków, ostrożniej, etapami. To znacznie wydłuża cały proces inwestycji.

Wyjątkowo czasochłonna jest już sama procedura pozyskiwania poszczególnych dokumentów. Ponad rok trwała wymiana korespondencji między Zarządem Dróg Miejskich w Gliwicach a Śląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Katowicach w kwestii wydania warunków zabezpieczenia drzew przy ul. Mickiewicza na czas planowanej przebudowy chodnika i ścieżki rowerowej.

W ubiegłym roku dwukrotnie kierowaliśmy do ŚWKZ pisma w tej sprawie. W tym roku było podobnie. Ostatecznie z początkiem września Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Katowicach wydał wstępne warunki realizacji zadania, które prowadzone będzie przy zespole zieleni zabytkowej na Mickiewicza. Są one niezbędne dla przyszłego projektanta prac w tym miejscu, który ujmie je w projekcie budowlano-wykonawczym – wyjaśnia Jadwiga Jagiełło-Stiborska, rzecznik prasowy Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach.

O czym będzie musiał pamiętać projektant? Zgodnie z wytycznymi Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków prace ziemne w sąsiedztwie lip powinny być prowadzone ręcznie, aby by nie naruszyć struktury korzeni stabilizujących zabytkowe drzewa. W trosce o ich przyszły stan ŚWKZ zaleca również wykorzystanie docelowo systemów antykompresyjnych zapobiegających nadmiernemu „zbijaniu się” gleby pod nawierzchniami utwardzonymi (najlepiej przepuszczalnymi dla wody, np. mineralnymi stabilizowanymi żywicami) i zwężenie ciągu chodnika oraz ścieżki rowerowej. Wytyczne te powinny znaleźć się w uzupełniającym dokumentację projektową „programie ochrony drzew podczas prac budowlanych”, uwzględniającym ochronę koron, pni oraz systemów korzeniowych drzew.

Z uwagi na wytyczne konserwatorskie i zabytkowy charakter drzew w alei przy Mickiewicza prace przy przebudowie ciągu pieszo-rowerowego będą z całą pewnością bardzo kosztowne i prowadzone etapami – zwraca uwagę Jadwiga Jagiełło-Stiborska. – Termin wykonania robót będzie znany dopiero po zakończeniu prac projektowych i wyłonieniu ich wykonawcy. Do tego czasu nawierzchnia alei będzie stale monitorowana, a wszelkie jej ubytki będą doraźnie zabezpieczane i naprawiane. Będziemy reagować jak najszybciej – dodaje rzecznik prasowy ZDM.

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking