Muzyczny jubileusz

Aktualisiert: 18.05.2011 / Bereich: / pdf

Społeczne Ognisko Muzyczne (ul. Rybnicka 29) obchodzi rocznicę 60-lecia swojego istnienia.

Nasza placówka wykształciła ponad 1000 muzyków, ucząc ich m.in. śpiewu klasycznego i rozrywkowego oraz gry na fortepianie, gitarze, skrzypcach, wiolonczeli, akordeonie, keyboardzie. Nasi podopieczni uzyskują doskonałe wyniki w ogólnopolskich oraz regionalnych konkursach i festiwalach. Są one efektem wysokich wymagań stawianych uczniom oraz ich partnerskich relacji z nauczycielami. Za wybitne osiągnięcia w upowszechnianiu kultury ognisko otrzymało Dyplom Honorowy Ministra Kultury i Sztuki − informuje Małgorzata Machura, dyrektor placówki.
By uczcić wszystkie dotychczasowe sukcesy, w sobotę, 21 maja, w Galerii Miejskiej M{pi}K (Rynek 4 − 5) odbędzie się uroczysty koncert jubileuszowy. W repertuarze klasycznym, jazzowym i rozrywkowym zaprezentują się uczniowie, absolwenci i pedagodzy placówki. Rozpoczęcie o godz. 17.30. Wstęp wolny. (sza)

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking