Pamiętajmy o czyszczeniu kominów!

Aktualisiert: 01.09.2020 / Bereich: / pdf
kominiarz na dachu fot. Pixabay

„Sadza płonie. Czad zabija. Żyj” to hasło najnowszej kampanii społecznej Międzywojewódzkiego Cechu Kominiarzy. Motywowana jest troską o bezpieczeństwo użytkowników budynków, związane z korzystaniem z urządzeń grzewczych, przewodów kominowych i wentylacji.

Celem naszej kampanii jest, aby z roku na rok z powodzeniem zwiększała się liczba domów z zadbanymi i czyszczonymi kominami bez zagrożeń – podaje w swoim komunikacie cech.

Kominiarze zwracają uwagę na zagrożenia wynikające z zaniedbania kominów. Przypominają, że muszą spełniać one szereg wymagań, dotyczących między innymi drożności, szczelności, kształtu i wymiaru, prawidłowości ciągu i wiele innych. Istotne jest usuwanie zanieczyszczeń z przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych w regularnych odstępach czasu:

  • dymowe – raz na kwartał,
  • spalinowe – raz na pół roku,
  • wentylacyjne – raz na rok.

Warto podkreślić, że kluczowa dla bezpieczeństwa jest dobra współpraca właścicieli budynków z kominiarzami. Międzywojewódzki Cech Kominiarzy nadzoruje i rekomenduje kominiarzy, będących jej członkami. Służy też pomocąw nawiązaniu współpracy z wiarygodnymi firmami kominiarskimi. Z cechem można skontaktować się telefonicznie pod nr 14/626-03-95, 531-650-650 i mejlowo: kontakt@kominiarskicech.pl.

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking