Miejskie ciepło na ekranie. Sprawdź gliwicki MSIP!

Aktualisiert: 03.08.2020 / Bereich: / pdf
baner MSIP

W Miejskim Systemie Informacji Przestrzennej – obszernym, internetowym zbiorze danych dotyczących Gliwic – został uruchomiony kolejny geoportal: CIEPŁO SYSTEMOWE. Narzędzie dostępne pod adresem msip.gliwice.eu/geoportale, opracowane przez Miasto Gliwice we współpracy z Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej, zawiera wiele informacji przydatnych mieszkańcom, inwestorom i projektantom.

W geoportalu można sprawdzić m.in:

  • które budynki w mieście korzystają z ciepła systemowego oraz do jakiego typu węzła są podłączone,
  • które budynki mają podłączoną ciepłą wodę użytkową z miejskiej sieci ciepłowniczej,
  • które budynki przeszły z ogrzewania gazem na ogrzewanie z miejskiej sieci ciepłowniczej,
  • ile zmniejszyła się emisja szkodliwych pyłów do atmosfery w związku z przejściem na ogrzewanie z miejskiej sieci ciepłowniczej,
  • w których rejonach miasta budynki są w trakcie przyłączania do miejskiej sieci ciepłowniczej,
  • gdzie przebiega sieć ciepłownicza oraz jaka jest możliwość przyłączenia budynku istniejącego lub projektowanego do miejskiej cieci ciepłowniczej,
  • w których obszarach miasta zostały wykonane analizy koncepcyjne sprawdzające możliwość przyłączenia kolejnych budynków do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Dane na serwerze są aktualizowane raz na dobę przez pracowników Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej PEC – Gliwice. W przygotowaniu jest także warstwa dotycząca efektywności energetycznej budynków.

Zapraszamy do korzystania!

MSIP baner geoportalu ciepło systemowe
skan: msip.gliwice.eu

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking