Razem zmieniajmy Gliwice

Hinzugefügt: 16.07.2020 / Bereich: / pdf
rynek z ratuszem fot. UM Gliwice

14 lipca odbyło się kolejne, z cyklu zapowiadanych przez prezydenta Gliwic, spotkanie kierownictwa miasta z przedstawicielami Rad dzielnic. Dotyczyło bieżących, ważnych działań w mieście. Radni mogli zapoznać się z najważniejszymi tematami, nad którymi obecnie pracują urzędnicy, zgłaszać uwagi i dzielić się pomysłami.

Dzielnicowi radni najlepiej wiedzą, z jakimi problemami borykają się mieszkańcy ich okolicy i jakie mają pomysły na poprawienie warunków życia w mieście. Dlatego też ich głos w dyskusji nad kierunkami rozwoju Gliwic jest bardzo ważny. Zgodnie z zapowiedziami, kierownictwo miasta kontynuuje cykliczne, kwartalne spotkania z przedstawicielami wszystkich Rad Dzielnic. Ostatnie, z konieczności w trybie zdalnym, odbyło się w ubiegły wtorek. Wzięli w nim udział: Ewa Weber, Aleksandra Wysoka i Mariusz Śpiewok – zastępcy prezydenta Gliwic, a także naczelnicy wydziałów Urzędu Miejskiego, prowadzących poruszane na spotkaniu tematy.

Radni dzielnicowi mogli m.in. zapoznać się z zasadami i harmonogramem ósmej edycji Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego. To procedura, w której corocznie aktywnie uczestniczy strona społeczna, realizując tym samym pomysły mieszkańców na zagospodarowanie ich dzielnic.

Na spotkaniu zostały również przedstawione planowane przez Urząd Miejski zmiany w systemie gospodarowania odpadami oraz w organizacji Strefy Płatnego Parkowania. Warto przy tym dodać, że dzięki zaangażowaniu Rady Dzielnicy Śródmieście planowane zmiany w SPP uwzględnią również postulaty zgłaszane przez mieszkańców. Uchwały w tych sprawach wejdą najprawdopodobniej pod obrady najbliższej sesji Rady Miasta Gliwice.

Następne spotkanie z radnymi wszystkich dzielnic Gliwic planowane jest na kolejny kwartał br. Kierownictwo miasta nie wyklucza jednak dodatkowych, indywidualnych spotkań z poszczególnymi Radami, jeżeli zgłoszą one taką potrzebę.

Na listopad br. planowane są wybory do Rad w Czechowicach, Ligocie Zabrskiej, Szobiszowicach i Wójtowej Wsi, czyli tych dzielnicach, które nie wybrały swoich przedstawicieli w 2019 roku, a mieszkańcy złożyli wniosek o ich ponowne przeprowadzenie.

Warto wiedzieć, kto jest radnym w naszej dzielnicy i jak można się z nim skontaktować. Informacje te można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach (bip.gliwice.eu), w dziale Samorząd, zakładka Rady Dzielnic.

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking