Zmiany w obsłudze klientów UM

Added: 07.09.2020 / Bereich: / pdf
budynek urzędu miejskiego przy ul. Zwycięstwa fot. UM Gliwice

Dla wygody klientów Urzędu Miejskiego, Wydział Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego są dostępne bez konieczności wcześniejszego umawiania się. Bez wcześniejszej rezerwacji terminu  można też załatwić sprawy w Referacie Rejestracji Pojazdów. Uwaga! W budynkach urzędu należy stosować się do obowiązujących zasad bezpieczeństwa. Kasy urzędu pozostają zamknięte.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Po wejściu do budynków Urzędu należy zdezynfekować ręce lub założyć rękawiczki oraz zakryć usta i nos. Warto także mieć własny długopis. Osoby oczekujące na wejście proszone są o zachowanie dystansu społecznego.

NIECZYNNE KASY

Kasy urzędu pozostają zamknięte. Opłaty urzędowe można uiszczać za pomocą:

Wykaz kont można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu (bezpośredni link: bip.gliwice.eu/strona=10116). Poniżej publikujemy wykaz możliwości dokonania najczęstszych opłat.

BIURO PODAWCZE – wejście od ul. Wyszyńskiego

Klienci są  wpuszczani pojedynczo, bez konieczności wcześniejszego umawiania wizyty. Tym samym została zlikwidowana urna, do której do tej pory można było składać pisma.

URZĄD STANU CYWILNEGO

Informacja dla zawierających małżeństwo w USC w Gliwicach.

Od 10 września 2020 r. w ceremonii ślubnej w gliwickim Ratuszu oprócz zawierających małżeństwo i świadków udział może wziąć 25 osób.
Wchodząc do Ratusza niezbędne jest zakrycie ust i nosa oraz dezynfekcja rąk.
Prosimy by wchodzić do Ratusza  po  wyjściu uczestników poprzedniej ceremonii (nie ma możliwości  oczekiwania w holu). Sala toastów pozostaje nieczynna.

Osoby chcące załatwić kwestie małżeńskie, sprawy związane z wydawaniem odpisów z aktu stanu cywilnego, bądź rejestracją urodzeń czy zmianą imienia lub nazwiska, będą przyjmowane od strony ul. Wyszyńskiego. Przy wejściu każdy  otrzyma identyfikator, który umożliwi dostęp do jednego z trzech stanowisk obsługi. Kolejny klient będzie mógł wejść do Urzędu po wyjściu poprzedniej osoby. Od strony ul. Zwycięstwa, bez rejestracji, w osobnym pomieszczeniu są przyjmowane osoby załatwiające kwestie związane ze zgonami.

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH – wejście od ul. Wyszyńskiego

Nie trzeba umawiać się telefonicznie, jednak na sali obsługi Wydziału Spraw Obywatelskich może przebywać maksymalnie 6 klientów. Osoby chcące załatwić sprawę będą otrzymywały przy wejściu identyfikator z numerem stanowiska obsługi, który trzeba będzie zwrócić wychodząc z urzędu. Kolejni klienci będą wpuszczani tylko wtedy, gdy na stanowisku ochrony będzie wolny identyfikator.

W celu usprawnienia obsługi, warto wypełnić wcześniej stosowne wnioski lub zgłoszenia oraz załączyć potwierdzenie dokonania opłaty w przypadku wniosku o wydanie zaświadczenia. Niezbędne druki można pobrać ze strony internetowej pod adresem: https://bip.gliwice.eu/strona=51 oraz przy wejściu głównym do Urzędu.

Katalog spraw z opisami usług z zakresu Wydziału Spraw Obywatelskich znajduje się pod adresem: bip.gliwice.eu/strona=50,0,16. Wykaz spraw, które można załatwić w pełni elektronicznie korzystając z platformy ePUAP lub ze strony obywatel.gov.pl, można znaleźć na stronie bip.gliwice.eu/wirtualne_biuro_obslugi/e-administracja.

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI

Od 17 sierpnia br. w Referacie Rejestracji pojazdów przy ul. Zwycięstwa 21 wyłączona zostaje możliwość umawiania wizyt on-line.

Wszystkie stanowiska obsługi w Referacie Rejestracji pojazdów przy ul. Zwycięstwa 21 dostępne będą dla klientów bez konieczności wcześniejszego umawiania wizyty. Obsługa klientów odbywać się będzie w godzinach pracy Urzędu z zachowaniem obowiązujących reżimów sanitarnych (ograniczona liczba interesantów na sali obsługi, wymóg zasłania ust i nosa, dezynfekcja rąk / noszenie rękawiczek). Klienci będą wpuszczani na salę w systemie "jeden za jeden" (w miejsce osoby, który opuszcza Urząd wejdzie kolejny zainteresowany). Ostatni klient oczekujący na załatwienie sprawy związanej z rejestracją pojazdów zostanie wpuszczony na salę obsługi -  15 minut przed końcem pracy urzędu.

Bardzo prosimy wszystkie osoby zainteresowane załatwieniem spraw o przygotowanie przed wizytą w Urzędzie wymaganych wniosków, załączników oraz dokonanie niezbędnych opłat. Zastosowanie się Państwa do powyższej prośby ma wpływ na sprawność obsługi, a tym samym wpływa na czas oczekiwania na załatwienie sprawy.
Informacje o wymaganych dokumentach, numery kont bankowych, wysokość opłat znajdą Państwo na stronach internetowych Urzędu w Biuletynie Informacji Publicznej:
https://bip.gliwice.eu/strona=50,0,31

Przy ul. Jasnej obsługiwani są:

 • klienci  indywidualni, którzy zarezerwowali wizytę internetowo lub zostali wezwani przez pracownika Wydziału Komunikacji do odbioru dokumentów
 • klient zbiorowy  - FIRMY (3 sprawy i więcej) po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty.

Przypominamy, że kontakt z Urzędem nadal jest możliwy poprzez SEKAP, ePUAP, e-mail, dokumenty w wersji papierowej można dostarczyć do Biura Podawczego osobiście lub przesłać pocztą. W przypadku skorzystania z innych form kontaktu niż wizyta osobista, sprawy załatwiane będą w kolejności wpływu dokumentów w terminach administracyjnych.

W pozostałym zakresie spraw prowadzonych przez Wydział Komunikacji (wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami i postępowań w tym zakresie, sprawy związane z obsługą przedsiębiorców prowadzących usługi transportowe, ośrodki szkolenia kierowców, stacje kontroli pojazdów) obowiązuje, jak dotychczas, telefoniczne umówienie wizyty pod numerami telefonów:  prawa jazdy 32/239-11-96, 32/239-11-81, 32/238-56-53, 32/238-54-70; RTD 32/239-11-72, 32/239-12-67, 32/238-54-94, 32//238-56-72.

W przypadku wielu wnioskodawców klienci proszeni są o skorzystanie z formy pełnomocnictwa – wzór pełnomocnictwa znajduje się pod adresem: https://bip.gliwice.eu/pub/boi/KM_30_8.pdf

Dokumenty komunikacyjne zachowują ważność!

Rejestracja pojazdów
 

Terminy   określone w art. 71 ust. 7 i art. 78 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, wydłuża się (z 30 dni) do 180 dni. Właściciel pojazdu bez ponoszenia kary (na terenie Polski) ma czas 180 dni na :
 • rejestrację pojazdu sprowadzonego z państwa członkowskiego UE,
 • zgłoszenie nabycia lub zbyciu pojazdu,
 • zmiany stanu faktycznego wymagającego zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym (zm. właściciela, brak miejsca na przegląd).
Ww. informacje dostępne są również na stronie Ministerstwa Infrastruktury pod adresem https://www.gov.pl/web/infrastruktura/wiecej-czasu-na-rejestracje-pojazdu-sprowadzonego-z-ue
Ważność czasowej rejestracji pojazdu

Jeżeli termin ważności czasowej rejestracji upłynął w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, czasowa rejestracja pojazdu dokonana na podstawie art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 110, 284 i 568) oraz wydane podczas tej rejestracji pozwolenie czasowe i zalegalizowane tablice rejestracyjne, zachowują ważność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie do 14 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

Ważność dokumentów komunikacyjnych

Jeżeli ważność niżej wymienionych dokumentów komunikacyjnych :

 1. prawa jazdy,

 2. pozwolenia na kierowanie tramwajem,

 3. zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne,

 4. świadectwa kierowcy,

 5. legitymacji instruktora nauki jazdy,

 6. legitymacji egzaminatora,

 7. zaświadczenia o wpisie do ewidencji instruktorów techniki jazdy (świadectwa instruktora techniki jazdy),

 8. uprawnień do kierowania pojazdami,

 9. wpisu w prawie jazdy kodu 95 potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej albo ukończenie szkolenia okresowego

- upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ważność tych dokumentów, uprawnień i wpisu ulega przedłużeniu do dnia upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii, albo stanu epidemii.

W przypadku gdy ważność badań lekarskich i psychologicznych, upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ważność tych badań ulega przedłużeniu do dnia upływu 90 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii, albo stanu epidemii.

POZOSTAŁE WYDZIAŁY

Pozostałe wydziały Urzędu obsługują klientów na dotychczasowych zasadach. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie bip.gliwice.eu.

Informacja ogólna: 32 239-11-65


MOŻLIWOŚCI DOKONANIA WPŁAT

Wydział Komunikacji

 1.  e-płatności wprost ze strony internetowej Miasta gliwice.oplatyurzedowe.pl    oraz z BIP (płatności powiązane z kartami usług np. bip.gliwice.eu/strona=50,111,10 );
 2. wpłata na rachunek bankowy w formie tradycyjnego przelewu, wykaz kont: bip.gliwice.eu/strona=10116 ;
 3. opłatomat zlokalizowany w UM na ul. Zwycięstwa i Jasnej - umożliwiający dokonanie płatności zarówno kartą płatniczą jak i gotówką;
 4. w placówce ING Bank Śląski (bez dodatkowych opłat);
 5.  na poczcie lub w innej placówce świadczącej tego typu usługi;

Urząd Stanu Cywilnego

 1. e-płatności wprost ze strony internetowej Miasta gliwice.oplatyurzedowe.pl   oraz z BIP (płatności powiązane z kartami usług np. bip.gliwice.eu/strona=50,14,15 );
 2. wpłata na rachunek bankowy w formie tradycyjnego przelewu, wykaz kont:  bip.gliwice.eu/strona=10116;
 3. opłatomat zlokalizowany w UM na ul. Zwycięstwa i Jasnej - umożliwiający dokonanie płatności zarówno kartą płatniczą jak i gotówką;
 4. w placówce ING Bank Śląski (bez dodatkowych opłat);
 5. na poczcie lub w innej placówce świadczącej tego typu usługi.

 

Wydział Podatków i Opłat

opłaty skarbowe:

 1. e-płatności wprost ze strony internetowej Miasta gliwice.oplatyurzedowe.pl   oraz z BIP (płatności powiązane z kartami usług np. bip.gliwice.eu/strona=50,259,101 );
 2. wpłata na rachunek bankowy w formie tradycyjnego przelewu, wykaz kont dostępny: bip.gliwice.eu/strona=10116 ;
 3. opłatomat zlokalizowany w UM na ul. Zwycięstwa i Jasnej - umożliwiający dokonanie płatności zarówno kartą płatniczą jak i gotówką;
 4. w placówce ING Bank Śląski (bez dodatkowych opłat);
 5. na poczcie lub w innej placówce świadczącej tego typu usługi;

podatki i opłaty lokalne:

 1. wpłata na rachunek bankowy w formie tradycyjnego przelewu (wykaz kont bip.gliwice.eu/strona=10116 ), dla tego typu opłat kontrahenci mają nadane indywidualne numery rachunków SIMP;
 2. możliwość podglądu zobowiązań i dokonywania wpłat przy wykorzystaniu platformy GEPAR (wymóg założenia konta i logowania poprzez profil zaufany gepar.gliwice.eu/plip/index.php?t=10 )
 3. w placówce ING Bank Śląski (bez dodatkowych opłat);
 4. na poczcie lub w innej placówce świadczącej tego typu usługi;

 

Wydział Gospodarki Nieruchomościami 

 1.  wpłata na rachunek bankowy w formie tradycyjnego przelewu (wykaz kont bip.gliwice.eu/strona=10116 ). Dla opłat za dzierżawę, wieczyste użytkowanie,  bezumowne korzystanie z nieruchomości oraz z tytułu przekształcenia kontrahenci mają nadane indywidualne numery rachunków SIMP;
 2. możliwość podglądu zobowiązań i dokonywania wpłat przy wykorzystaniu platformy GEPAR (wymóg założenia konta i logowania poprzez profil zaufany gepar.gliwice.eu/plip/index.php?t=10 ), dla należności z tytułu wieczystego użytkowania, czynszu dzierżawnego, przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności  oraz bezumownego korzystania z nieruchomości;
 3. w placówce ING Bank Śląski (bez dodatkowych opłat);
 4. na poczcie lub w innej placówce świadczącej tego typu usługi;

Wydział Geodezji i Kartografii

 1. wpłata na rachunek bankowy (wykaz kont bip.gliwice.eu/strona=10116 );
 2. opłaty geodezyjne przy zamawianiu dokumentów w sklepie internetowym są dokonywane przy wykorzystaniu e-płatności zasobgeodezyjny.gliwice.eu/e-uslugi/sklep-online/home ;
 3. w placówce ING Bank Śląski (bez dodatkowych opłat);
 4. na poczcie lub w innej placówce świadczącej tego typu usługi;

 

Wydział Usług Komunalnych

opłaty skarbowe:

 1. e-płatności wprost ze strony internetowej Miasta gliwice.oplatyurzedowe.pl   oraz z BIP (płatności powiązane z kartami usług np. bip.gliwice.eu/strona=50,310,102);
 2. wpłata na rachunek bankowy w formie tradycyjnego przelewu wykaz kont dostępny:  bip.gliwice.eu/strona=10116 ;
 3. opłatomat zlokalizowany w UM na ul. Zwycięstwa i Jasnej - umożliwiający dokonanie płatności zarówno kartą płatniczą jak i gotówką;
 4. w placówce ING Bank Śląski (bez dodatkowych opłat);
 5. na poczcie lub w innej placówce świadczącej tego typu usługi;

opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych:

 1. wpłata na rachunek bankowy w formie tradycyjnego przelewu wykaz kont dostępny: bip.gliwice.eu/strona=10116 ;
 2. w placówce ING Bank Śląski (bez dodatkowych opłat);
 3. na poczcie lub w innej placówce świadczącej tego typu usługi;

 

Wydział Spraw Obywatelskich

 opłaty skarbowe

 1. e-płatności wprost ze strony internetowej Miasta gliwice.oplatyurzedowe.pl/   oraz z BIP (płatności powiązane z kartami usług np. bip.gliwice.eu/strona=50,392,12);
 2. wpłata na rachunek bankowy w formie tradycyjnego przelewu; wykaz kont dostępny:  bip.gliwice.eu/strona=10116 ;
 3. opłatomat zlokalizowany w UM na ul. Zwycięstwa i Jasnej - umożliwiający dokonanie płatności zarówno kartą płatniczą jak i gotówką;
 4. w placówce ING Bank Śląski (bez dodatkowych opłat);
 5. na poczcie lub w innej placówce świadczącej tego typu usługi;

  opłaty za udostępnienie danych osobowych

 1. e-płatności wprost ze strony internetowej Miasta gliwice.oplatyurzedowe.pl   oraz z BIP (płatności powiązane z kartami usług np. bip.gliwice.eu/strona=50,392,12);
 2. wpłata na rachunek bankowy w formie tradycyjnego przelewu; wykaz kont dostępny:  bip.gliwice.eu/strona=10116 ;
 3. opłatomat zlokalizowany w UM na ul. Zwycięstwa i Jasnej - umożliwiający dokonanie płatności zarówno kartą płatniczą jak i gotówką;
 4. w placówce ING Bank Śląski (bez dodatkowych opłat);
 5. na poczcie lub w innej placówce świadczącej tego typu usługi.

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking