Młodzi robią metropolię

Aktualisiert: 01.06.2020 / Bereich: / pdf
baner akcji młodzi robią metropolię fot. materiały prasowe GZM

Jaka powinna być Metropolia GZM dla młodych? Jakie są oczekiwania i potrzeby młodzieży? W jakim kierunku należy rozwijać obszary edukacji, transportu, rynku pracy czy kultury? Na te pytania odpowiedzą mieszkańcy w wieku od 16 do 25 lat, którzy zgłoszą się do projektu „Młodzi robią Metropolię”. Rekrutacja trwa do końca czerwca!

W ramach projektu zostanie wyłoniona grupa 25 młodych „Ambasadorów Metropolii”, na których czeka ciekawe doświadczenie, pełne wyzwań i interakcji.

Dzięki udziałowi w tym projekcie, młodzież będzie miała realny wpływ na to, w jakim kierunku będzie się rozwijać Metropolia. Pomysły wypracowane podczas warsztatów będą brane pod uwagę w dokumentach określających nasze działania strategiczne. Ten projekt to także szansa, aby przeciwdziałać zjawisku migracji osób młodych, które rodzi negatywne implikacje dla rozwoju miast i regionów – mówi Grzegorz Podlewski, wiceprzewodniczący zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Uczestnicy projektu wezmą udział w minimum dziesięciu spotkaniach, które odbędą się w okresie od września 2020 roku do września 2021 roku. Część spotkań będzie prowadzona online. Działając we współpracy z pracownikami GZM i ekspertami zewnętrznymi, młodzi będą dzielić się pomysłami, które znajdą odzwierciedlenie pod postacią rekomendacji w „Strategii Rozwoju GZM do 2027 r., z perspektywą do 2035 r.”

Jak znaleźć się w gronie 25 młodych ambasadorów? Należy wysłać formularz zgłoszeniowy, dostępny na stronie pod linkiem: bit.ly/2ZsuH7l lub na stronie metropoliagzm.pl (zakładka Biblioteka). Oprócz formularza zainteresowani udziałem będą mieli do wykonania zadanie polegające na przedstawieniu Metropolii swoimi oczami.

Zgłoszenia będą oceniane przez przedstawicieli Metropolii, którzy odpowiadają za kwestie związane z rozwojem społeczno-gospodarczym, transportem, planowaniem przestrzennym, inwestycjami i promocją.  Na zakończenie projektu każdy uczestnik otrzyma pisemne potwierdzenie swojego udziału w przedsięwzięciu, opisujące jego zaangażowanie i wkład wniesiony w jego realizację.

Zgłoszenia należy przesyłać na adres mlodzi@metropoliagzm.pl. Udział w projekcie jest dobrowolny i nieodpłatny. Rekrutacja trwa do końca czerwca 2020 r. Regulamin uczestnictwa i zasady zgłoszeń  znajdują się w regulaminie dostępnym na metropoliagzm.pl (zakładka Biblioteka).

(GZM)

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking