Prof. Arkadiusz Mężyk rektorem Politechniki Śląskiej na drugą kadencję

Aktualisiert: 29.04.2020 / Bereich: / pdf
rektor Politechniki Śląskiej Arkadiusz Mężyk Fot. materiały Politechniki Śląskiej

28 kwietnia na Politechnice Śląskiej odbyły się wybory rektora na kadencję 2020-2024. Na stanowisko rektora zgłoszono jednego kandydata – prof. dr. hab. inż. Arkadiusza Mężyka, obecnego Rektora Politechniki Śląskiej, który pełni tę funkcję od 2016 r. 

W wyborach wzięło udział 298 elektorów spośród 300 uprawnionych do głosowania. Minimalna liczba ważnie oddanych głosów potrzebna do wyboru wynosiła 150. Na prof. Arkadiusza Mężyka zagłosowały 252 osoby; 21 osób wstrzymało się od głosu, 25 było przeciw. Profesor Arkadiusz Mężyk jest 17. Rektorem Politechniki Śląskiej, wybranym na tę funkcję już po raz drugi! Kadencja potrwa od 1 września 2020 do 31 sierpnia 2024 r.

Po raz pierwszy w historii Uczelni, z uwagi na stan epidemii w Polsce, wybory zostały przeprowadzone w trybie zdalnym, online.

Pierwsze słowa po ogłoszeniu wyników Rektor – elekt skierował do Wspólnoty Akademickiej Politechniki Śląskiej. – Mijająca kadencja 2016-2020 upłynęła nam w atmosferze zmian w systemie szkolnictwa wyższego, a na zakończenie tego okresu zaburzenie w funkcjonowaniu Uczelni wprowadziła epidemia. Jednak jestem optymistą. Wspólnota Akademicka Politechniki Śląskiej sprawdziła się w tych trudnych czasach. Dzięki wytężonej pracy i dobrej współpracy osiągnęliśmy bardzo wiele. To jest nasz wspólny sukces. Szanujmy owoce tego sukcesu i wykorzystajmy je do budowania dalszego prestiżu Politechniki Śląskiej. Pragnę podziękować Kolegium Elektorów za tak liczne uczestnictwo w wyborach na rektora Politechniki Śląskiej. Dziękuję bardzo Uczelnianej Komisji Wyborczej i wszystkim osobom zaangażowanym w wybory, ponieważ były one wyborami nietypowymi. Wszystkie procedury były nowe i musieliśmy się wszystkiego nauczyć od nowa. Ta praca została wykonana bardzo dobrze. Zapraszam do współpracy i budowania prestiżu Politechniki Śląskiej. Wszystkiego dobrego, dużo zdrowia!

Kadencja 2020-2024 będzie kontynuacją prac rozpoczętych na Politechnice Śląskiej w latach 2016-2020. – Decyzja o kandydowaniu na drugą kadencję była spowodowana tym, że pewien proces rozpocząłem i chciałbym ten proces dokończyć, by efekty naszych działań przyniosły korzyść dla Politechniki Śląskiej. Uzyskaliśmy status uczelni badawczej w pierwszym konkursie, chciałbym żeby w kolejnym Politechnika Śląska również znalazła się w gronie ośmiu uczelni, które status uczelni badawczej posiadają.

Rektor – elekt zasygnalizował także, czym będzie różnić się nadchodząca kadencja od mijającej.

Przede wszystkim zmiany, które były niezbędne do wprowadzenia i które wynikały m.in. z nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zostały wprowadzone na przełomie 2019 i 2020 roku, a zatem będziemy w tej chwili optymalizować funkcjonowanie Politechniki w zakresie realizowanym wewnątrz Uczelni. Będziemy doskonalić nasz proces dydaktyczny, ofertę dydaktyczną, będziemy również walczyli o rozpoznawalność międzynarodową. To są nasze główne zadania na najbliższą kadencję, no i pełna realizacja programu „Inicjatywa Doskonałości-Uczelnia Badawcza” – mówi Arkadiusz Mężyk.
 
Na sukces złożyło się zarówno uznanie Wspólnoty Politechniki Śląskiej dla dotychczasowych działań prof. Mężyka, jak i program dalszego rozwoju Uczelni, a w nim strategia na następne 4 lata.

Do największych osiągnięć Rektora Mężyka w mijającej kadencji należy wprowadzenie Politechniki Śląskiej do elitarnej grupy 10 uczelni badawczych w Polsce oraz reorganizacja Uczelni w myśl nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z 2018 r. Ponadto: zapewnienie miejsca Politechnice w ścisłej czołówce polskich uczelni technicznych, uruchomienie 30 programów projakościowych; komunikacja wewnętrzna, np. szerokie konsultacje najważniejszych dokumentów z członkami wspólnoty akademickiej, a także program „Uczelnia bliska każdemu”; blisko 800 grantów o wartości 3 mln zł; szkolenia i kursy dla niemal 500 pracowników; przejrzysta polityka zatrudnienia i możliwość wyboru ścieżki kariery; podniesienie atrakcyjności kształcenia oraz wartości dyplomu Politechniki Śląskiej; ścisła współpraca Uczelni z otoczeniem społeczno-gospodarczym i komercjalizacja badań i kształcenia.
 
Najważniejszym zadaniem dla kadr zarządzających Uczelni było zapewnienie Politechnice Śląskiej miejsca w czołówce polskich uczelni akademickich, a wyniki podjętych działań przerosły nasze oczekiwania. Dowodzi to ogromnego potencjału rozwojowego naszej Wspólnoty Akademickiej. Politechnika Śląska znalazła się w prestiżowym gronie 10 najlepszych uczelni akademickich – laureatów konkursu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”. Ten ogromny sukces całej Wspólnoty to nie przypadek, ale wynik wytężonej pracy, wypracowania nowoczesnego planu rozwoju Uczelni i przemyślanej koncepcji rozwoju badań i kształcenia. Bardzo dobry wynik w 2019 r. daje nam mocne podstawy podejmowania działań inwestycyjnych w nadchodzącej kadencji oraz umożliwia rozwój Politechniki Śląskiej w nadchodzących latach – mówi prof. Mężyk.

W programie wyborczym i strategii rozwoju Politechniki Śląskiej na lata 2020-2024 prof. Mężyk zapowiada kontynuację sprawdzonych działań i dobrych praktyk oraz doskonalenie funkcjonowania Uczelni. – Uważam, że głównym naszym zadaniem jest zbudowanie poczucia Wspólnoty Akademickiej, co umożliwi realizację badań naukowych, doskonalenie dydaktyki i przełoży się na intensywny rozwój PŚ oraz dalszy wzrost jej prestiżu – dodaje. Wśród zadań wymienia realizację programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”, rozwój badań w priorytetowych obszarach badawczych, dalsze umiędzynarodowienie badań i kształcenia, sprawy kadrowe i zatrudnienie, infrastrukturę i inwestycje, usprawnienia administracyjne, współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz komunikację wewnętrzną. Zapowiada modernizację i inwestycje w laboratoria badawcze, centra technologiczne i informatyczne. 
  
Oprócz planów na przyszłość konieczne jest zmierzenie się z problemami życia codziennego i zwalczanie skutków epidemii koronawirusa. 

– Jest to nieplanowany fragment mojego programu wyborczego, który przygotowywałem na początku tego roku, spowodowany sytuacją bieżącą. W tym zakresie priorytetem dla mnie i władz Uczelni jest zapewnienie bezpieczeństwa członkom Wspólnoty Akademickiej na terenie Politechniki Śląskiej. Kluczowe jest zapewnienie stabilności procesów zachodzących w Uczelni. Jest to niezwykle istotne zagadnienie, szczególnie w związku z sytuacją ekonomiczną nie tylko w kraju, ale także na całym świecie, spowodowaną wstrzymaniem działalności większości firm i jednostek gospodarczych – wyjaśnia prof. A. Mężyk.

Jak zapewnia, rozwiązania będą wypracowywane na bieżąco, a obecne, wymagające warunki stwarzają nowe przestrzenie dla rozwoju.

To odpowiedni moment do nawiązywania nowych kontaktów we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, włączania się w procesy badawczo-rozwojowe, naukowe zmierzające do likwidacji skutków epidemii – zaznacza, odwołując się do efektywnego obszaru współdziałań na linii nauka – biznes, realizowanych na Politechnice Śląskiej ostatnio także w ramach akcji „Politechnika przeciw epidemii”. (Pol.Sl.)

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking