Potrzebujesz Karty Dużej Rodziny, „Rodzina 3+” lub Karty Seniora? Przeczytaj!

Aktualisiert: 27.04.2020 / Bereich: / pdf
rodzina fot. Pixabay, CC0

W związku ze stanem epidemii i ograniczeniami w dostępie interesantów do budynku Urzędu Miejskiego Wydział Zdrowia informuje, że wnioski (wraz z załącznikami) o wydanie Karty Seniora, Karty „Rodzina 3+” oraz Karty Dużej Rodziny można składać pocztą tradycyjną lub do pojemnika na korespondencję znajdującego się w Urzędzie Miejskim od strony ul. Wyszyńskiego.

Formularze wniosków wraz z wykazem załączników, które należy dołączyć są zamieszczone na stronie:

Od 27 kwietnia 2020 r. karty będzie można odebrać w Urzędzie Miejskim, zgodnie z poniższą procedurą:

1.    Karta Seniora oraz Karta „Rodzina 3+”
Po upływie 14 dni od dnia złożenia wniosku należy skontaktować telefonicznie z pracownikiem Biura Obsługi Interesantów – nr (32) 239-11-09 lub (32) 238 54 37 w celu ustalenia terminu (daty i godziny) odbioru Kart.

2.    Karta Dużej Rodziny
O możliwości odbioru Karty Dużej Rodziny wnioskodawca zostanie poinformowany sms-em wysłanym na numer telefonu komórkowego wskazany we wniosku. Po otrzymaniu sms-a należy skontaktować się z pracownikiem Biura Obsługi Interesantów – nr (32) 239-11-09 lub (32) 238 54 37 w celu ustalenia terminu (daty i godziny) odbioru Karty.

Karty powinien odebrać wnioskodawca. W przypadku odbioru przez inną osobę wymagane jest pisemne upoważnienie. Zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej pełnomocnictwo podlega opłacie w wysokości 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa). Zwolnione z opłaty skarbowej są między innymi pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu oraz dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia, poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów. Wpłat z tytułu opłaty skarbowej należy dokonywać przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Gliwicach, nr rachunku : 51 1050 0099 5261 0410 0000 0055 ING BSK S.A. W tytule przelewu należy wpisać: Opłata skarbowa za pełnomocnictwo. Potwierdzenie dokonania opłaty dołącza się do pełnomocnictwa, które należy okazać w momencie odbioru Kart.

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking