Zmiany organizacji ruchu przy południowej obwodnicy miasta

Aktualisiert: 27.04.2020 / Bereich: / pdf
roboty drogowe Fot. ZDM w Gliwicach

Uwaga kierowcy, na czas budowy południowej obwodnicy Gliwic wprowadzono tymczasowe zmiany w organizacji ruchu.

Wykonawca zamknął odcinek starej jezdni ul. Okrężnej i poprowadził ruch odcinkiem drogi dojazdowej do firm przy ul. Pszczyńskiej 312-314. Objazd wytyczono wybudowanymi i przebudowanymi odcinkami drogi. (ZDM)

grafika

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking