Pierwsza taka Sesja Rady Miasta

Aktualisiert: 24.04.2020 / Bereich: / pdf
sesja zdalna fot. D. Nita-Garbiec/UM Gliwice

W czwartek, 23 kwietnia, odbyła się kolejna sesja Rady Miasta Gliwice, a jednocześnie pierwsza w historii Gliwic sesja zdalna. Radni debatowali z wykorzystaniem urządzeń pozwalających na pracę on-line.

Ze względu na sytuację pandemiczną i wynikające z niej obostrzenia, gliwiccy radni nie spotkali się jak zwykle w sali obrad. Przewodniczący Rady Miasta Gliwice Marek Pszonak prowadził sesję z gmachu  Ratusza, ale większość radnych w tym samym czasie przebywała w swoich domach, ze służbowymi laptopami. Debatowali poprzez platformę MS Teams, a głosowania odbywały się z wykorzystaniem programu e-sesja. Zdalnie w obradach uczestniczyli również członkowie kierownictwa miasta oraz referujący poszczególne uchwały urzędnicy. Jedno pozostało niezmienne - posiedzenie było transmitowane na żywo na miejskim kanale YouTube - GliwiceTV.

- Ta niezwykła sesja przebiegła nader sprawnie - mówi przewodniczący Marek Pszonak. - Radni zdążyli wcześniej zaznajomić się z obsługą potrzebnych programów, zdalnie odbywają się już posiedzenia stałych Komisji Rady Miasta Gliwice - dodaje.

Podczas czwartkowej sesji radni podjęli m.in. uchwały umożliwiające wprowadzenie w życie gliwickiego pakietu pomocy dla przedsiębiorców, dokonali koniecznych przesunięć w budżecie miasta, wprowadzili również zmiany w uchwale regulującej zasady odbierania odpadów komunalnych. Była to również okazja do przedstawienia obszernej informacji z pracy Prezydenta Miasta Gliwice, prezentującej szeroko zakrojone działania podjęte w związku z epidemią oraz wydatki, jakie miasto poniosło w ostatnim czasie na rzecz zapewnienia gliwiczanom bezpieczeństwa.

Rentransmisja sesji jest dostępna na stronie Gliwice.eu, w dziale Samorząd, zakładka Transmisje Sesji Rady Miasta.

 

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking