Ruszyła przebudowa łącznicy

Aktualisiert: 15.04.2020 / Bereich: / pdf
przebudowa Fot. ZDM w Gliwicach

Rozpoczęły się roboty drogowe związane z przebudową łącznicy zjazdowej z Alei Jana Nowaka-Jeziorańskiego do ul. Portowej i Drogowej Trasy Średnicowej w Gliwicach.

Prace przy poszerzeniu zjazdu realizowane są zarówno na jezdni, jak i w pasie zieleni. Kierowcy korzystający z tego odcinka drogi muszą liczyć się z utrudnieniami. Ruch na łącznicy został zachowany w obu kierunkach, przy częściowym zawężeniu. Prace, a wraz z nimi utrudnienia, potrwają około dwóch miesięcy.

przebudowa 2
Fot. ZDM w Gliwicach

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking