Harcerze apelują: Podziel się krwią!

Aktualisiert: 24.03.2020 / Bereich: / pdf
oddawanie krwi

Wyjątkowa sytuacja związana z epidemią COVID-19 oraz wzrastająca liczba osób hospitalizowanych to przyczyny zwiększonego zapotrzebowania na krew. Gliwiccy harcerze nawołują: jeżeli jesteś Honorowym Dawcą Krwi lub zdrową osobą, a w ostatnim czasie nie podróżowałeś do innych krajów i nie miałeś kontaktu z osobą zakażoną wirusem lub objętą kwarantanną – podziel się swoją krwią!

W Gliwicach krew można oddawać niezmiennie w punkcie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa (RCKiK) na terenie Narodowego Centrum Onkologii przy ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15. Rejestracja dawców odbywa się w poniedziałki w godz. 7.00–15.30 i od wtorku do piątku w godz. 7.00–12.30.

Ważne! Krwi nie mogą oddawać:

  • osoby objęte kwarantanną;
  • osoby, u których pojawiły się objawy mogące wskazywać na zakażenie, tj. : gorączka, suchy kaszel, płytki oddech/duszności, ból mięśni, zmęczenie, rzadziej – ból gardła.

Informacje praktyczne:

Dawca, który oddał krew nie wiedząc, że jest chory, a u którego w ciągu 14 dni został wykryty COVID-19, proszony jest o natychmiastowe zgłoszenie tego faktu w RCKiK!

Dawca, u którego w ciągu 48 godzin od donacji krwi wystąpią objawy chorobowe, proszony jest o pilny kontakt telefoniczny lub e-mailowy z właściwym dla niego RCKiK! Istnieje możliwość skorzystania z samodyskwalifikacji (formularz dostępny w punkcie krwiodawstwa).

RCKiK nie wykonują u dawców testów na obecność wirusa SARS-CoV-2!

W punktach krwiodawstwa wprowadzono dodatkowe procedury: wstępny pomiar temperatury, pojedyncze wpuszczanie do punktu, dodatkowe dezynfekcje rąk.

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking