Wycinka w Lesie Łabędzkim. Jest odpowiedź Lasów Państwowych

Aktualisiert: 23.03.2020 / Bereich: / pdf
las fot. poglądowa: Pixabay

Od dłuższego czasu niepokój gliwiczan wzbudza wycinka drzew w Lesie Łabędzkim, prowadzona przez właściciela tego terenu, Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe. W imieniu mieszkańców o wyjaśnienie powodów tej akcji wystąpił prezydent Gliwic. 

17 marca nadeszła odpowiedź z Nadleśnictwa Brynek, z którego wynika, że wycinka dotyczy starych drzew i jest zgodna z Planem Urządzenia Lasu pod nowe nasadzenia. Nadleśnictwo zapewniło jednocześnie, że prace powinny zakończyć się wiosną i wtedy też zostaną naprawione zniszczenia w śladzie ścieżek leśnych – informuje Agnieszka Setnik, naczelnik Wydziału Środowiska Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

Poniżej zamieszczamy pełną treść odpowiedzi Nadleśnictwa Brynek:

Nadleśnictwo Brynek w odpowiedzi na pismo z dnia 02.03.2020 r. informuje, że zakres oraz intensywność prowadzonych cięć na terenie tzw. Lasu łabędzkiego wynika z aktualnie obowiązującego Planu Urządzania Lasu sporządzonego dla Nadleśnictwa Brynek na lata 2020–2021. Przytoczony dokument został zatwierdzony do stosowania decyzją Ministra Środowiska z dnia 07.09.2012 r.

Obecnie prowadzone prace na w/w terenie mają na celu usunięcie starych (przeszłorębnych) drzewostanów brzozowo-sosnowych i zastąpienie ich młodym pokoleniem dębowo-bukowym. Wymaga to prowadzenia cięć w formie gniazdowej i przerębowej, których zadaniem jest przygotowanie miejsca do posadzenia nowego docelowego pokolenia lasu oraz odsłonięcia istniejących, wartościowych pod względem hodowlanym podrostów. Dalsze prace związane z procesem przygotowania gleby do sadzenia oraz właściwym sadzeniem docelowych gatunków drzew mających w przyszłości tworzyć dojrzały drzewostan powinny zakończyć się zgodnie z planem wiosną br. 

Odnosząc się do tematu tzw. leśnych duktów, pragniemy wskazać, że są to  drogi technologiczne służące w pierwszej kolejności do realizacji wszelkich zadań gospodarczych i ochronnych ciążących na nadleśnictwie. Uszkodzenia dróg leśnych powstałe w wyniku wywozu drewna są w miarę możliwości nadleśnictwa naprawiane po zakończeniu procesów gospodarczych na danym terenie leśnym".

 

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking