Szamba do kontroli

Aktualisiert: 19.04.2011 / Bereich: / pdf

fot. archiwum Straży Miejskiej w Gliwicach

W ubiegłym roku zakończył się pierwszy etap modernizacji gospodarki wodno-ściekowej w Gliwicach.

Inwestycja objęła budowę 109 km kanalizacji sanitarnej i 52 km kanalizacji deszczowej. Choć dostęp do sieci posiada 97% gliwiczan, to wciąż wielu mieszkańców jeszcze się do niej nie podłączyło.
Była to największa inwestycja w powojennych dziejach miasta. Realizowała ją miejska spółka Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. Zadanie kosztowało około 40 mln euro, z czego 20,9 mln euro pochodziło z Unii Europejskiej. – Osiągnięto zasadniczy cel przedsięwzięcia – dostosowano gospodarkę ściekową Gliwic do wymogów europejskich oraz poprawiono stan środowiska w dorzeczu Kłodnicy. Niestety, nie wszyscy włączyli się do miejskiej sieci – mówi Agnieszka Batóg z Działu Strategii i Marketingu PWiK.
W Brzezince, Żernikach, Czechowicach i na osiedlach domków jednorodzinnych przy ul. Kozielskiej do kanalizacji podłączył się zaledwie co trzeci z właścicieli nieruchomości. Jakby tego było mało, nie wszyscy legalnie opróżniają szamba. – Zdarza się, że odnowionymi uliczkami płyną fekalia, choć pod nimi w ziemi znajdują się niedawno ułożone rurociągi – informuje Agnieszka Batóg.
Trzeba i warto korzystać z nowoczesnej kanalizacji – apeluje PWiK. Obowiązek przyłączenia domów do sieci kanalizacyjnej regulują przepisy (m.in. ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach). – Poza tym można zaoszczędzić. Zbiorniki bezodpływowe (tzw. szamba) o standardowej pojemności 10 m3 wymagają opróżniania przynajmniej raz w miesiącu, co wiąże się z opłatami w wysokości ok. 100 zł. Odprowadzenie tej samej ilości ścieków do rur kanalizacyjnych kosztuje o połowę mniej – wylicza przedstawicielka spółki.
W połowie marca ruszyła akcja kontrolowania gliwickich posesji. Prowadzą ją pracownicy PWiK wraz z funkcjonariuszami Straży Miejskiej. Sprawdzają, czy właściciele nieruchomości posiadają umowy oraz bieżące dowody wpłat za opróżnianie szamb. Skontrolowano już 1116 posesji w Łabędach, Żernikach, Brzezince oraz przy ul. Kozielskiej. 72 osoby pouczono, 91 otrzymało mandaty, a w 8 przypadkach skierowano wnioski do Sądu Rejonowego. Wykryto także 43 nielegalne podłączenia do sieci sanitarnej. Akcja będzie trwała do połowy maja i obejmie również: Sośnicę, Czechowice, Ligotę Zabrską oraz okolice ul. Dolnej Wsi.
Szczegółowe informacje na temat sposobu podłączania się do sieci kanalizacyjnej oraz niezbędne dokumenty można znaleźć na stronie internetowej PWiK (www.pwik.gliwice.pl) oraz w Biurze Obsługi Klienta przy ul. Rybnickiej 47 (pokoje 101 i 104, tel.32/338-71-71, fax. 32/232-31-35, e-mail: bok@pwik.gliwice.pl). (bom)

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking