Poznajmy się!

Aktualisiert: 19.04.2011 / Bereich: / pdf

fot. archiwum szkoły

Wędrówki w plenerze z aparatem fotograficznym, dyktafonem i kamerą w ręce – to część atrakcyjnych zajęć przygotowanych dla uczniów Gimnazjum nr 10 w Gliwicach.

Mogą uczyć się podstaw dziennikarstwa w języku polskim i angielskim w ramach projektu „Poznajmy się”, realizowanego przy wsparciu z Unii Europejskiej.
Projekt jest adresowany do uczniów pierwszych i drugich klas szkoły przy ul. Lipowej 29. W tym semestrze w zajęciach bierze udział 103 gimnazjalistów, we wrześniu rozpocznie się kolejny nabór. W sumie z oferty skorzysta 120 osób, a realizacja całego przedsięwzięcia zakończy się w grudniu 2012 roku.
Przygotowano cykl pozalekcyjnych zajęć związanych z dziennikarstwem, fotografią i filmowaniem. Prowadzą je nauczyciele Gimnazjum nr 10, posiadający odpowiednie kwalifikacje. Każdy uczestnik projektu zaliczy 60 godzin zajęć z technik komunikacji, 60 godzin z języka angielskiego i 60 godzin informatyki (wykorzystanie nowoczesnych narzędzi przekazu ICT). Poza tym przewidziano bezpłatne wycieczki do Katowic, Krakowa i Kąśnej Dolnej, wizyty w gliwickiej Radiostacji, redakcjach gazet i studiu radiowym.
Projekt „Poznajmy się” został przygotowany przez Gimnazjum nr 10, ale pieniądze na jego realizację pozyskał gliwicki samorząd. Przedsięwzięcie o wartości około 520 tys. zł jest w całości finansowane ze środków zewnętrznych – w 85% z Europejskiego Funduszu Społecznego (w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki), a w 15% z budżetu państwa. (al)
Informacje: Gimnazjum nr 10, tel. 32/279-98-55

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking