Z PIT-em do BOI

Aktualisiert: 18.04.2011 / Bereich: / pdf

Tradycyjnie w okresie rozliczeń podatkowych w Biurze Obsługi Interesantów na parterze Urzędu Miejskiego uruchomiono stanowisko Pierwszego Urzędu Skarbowego.

Od 18 do 29 kwietnia mieszkańcy Gliwic mogą pobierać tam potrzebne formularze, składać pisemne zeznania podatkowe za 2010 rok oraz uzyskiwać porady na temat zasad poprawnego wypełniania druków. Urzędnicy gliwickiej „skarbówki” pełnią dyżury w godzinach pracy UM (od poniedziałku do środy w godzinach od 8.00 do 16.00, w czwartki od 8.00 do 17.00, w piątki od 8.00 do 15.00). Informacji udzielają także pod numerem telefonu 32/238-55-25.
„Skarbówki” popracują dłużej
Aby ułatwić mieszkańcom dopełnienie formalności związanych z rozliczeniem dochodów za 2010 r., pod koniec miesiąca zostanie wydłużony czas pracy urzędów skarbowych. Dotyczy to obydwu placówek w Gliwicach – Pierwszego i Drugiego Urzędu Skarbowego. Będą one obsługiwać podatników składających zeznania podatkowe od osób fizycznych: 28 i 29 kwietnia od 7.00 do 18.00 (kasa otwarta do 17.00), 30 kwietnia od 9.00 do 13.00 (kasa otwarta do 12.00) oraz 2 maja od 7.00 do 18.00 (kasa otwarta do 17.00).
Skorzystaj z internetu!
Urzędy Skarbowe zachęcają do korzystania z wygodnej i taniej metody przesyłania deklaracji podatkowych drogą elektroniczną – poprzez portal http://www.e-deklaracje.gov.pl. Na tym portalu są dostępne interaktywne formularze podatkowe oraz instrukcja dotycząca ich wypełniania i przekazywania. (al)

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking