Wypalanie traw jest karane!

Aktualisiert: 18.04.2011 / Bereich: / pdf

Każdego roku wraz z nadejściem wiosny gwałtownie wzrasta liczba interwencji Państwowej Straży Pożarnej, związanych z pożarami łąk, nieużytków oraz upraw.

Większość z nich powstaje wyłącznie z winy człowieka. Takie działanie są szkodliwe i niebezpieczne, a przede wszystkim zabronione i karalne! – przypomina Centrum Ratownictwa Gliwice. Na swojej stronie www.cgr.gliwice.pl zamieściło ono apel wojewody śląskiego, poświęcony tej sprawie.
Wypalanie traw i roślin to brutalny sposób niszczenia zieleni; wbrew obiegowym opiniom nie przynosi żadnych korzyści, a wręcz przeciwnie – jedynie szkody. W płomieniach ginie wiele zwierząt. Niszczone są miejsca lęgowe ptaków gnieżdżących się na ziemi, w tym również gniazda już zasiedlone. Pogarsza się również stan i tak już nadmiernie zanieczyszczonego powietrza. Wypalanie traw niesie za sobą także inne zagrożenia. Gęsty dym może utrudnić poruszanie się po drogach: ogranicza widoczność, w wyniku czego, podobnie jak we mgle, może dochodzić do kolizji i wypadków skutkujących nierzadko poważnymi obrażeniami, a nawet śmiercią uczestników ruchu. (...) W myśl obowiązujących przepisów działanie takie jest wykroczeniem zagrożonym karą grzywny do 5000 zł, aresztu lub ograniczenia wolności. W przypadku spowodowania przez dym lub ogień palących się traw zagrożenia dla życia, zdrowia ludzkiego lub mienia, wypalanie może stanowić przestępstwo, za które grozi kara nawet do 8 lat pozbawienia wolności. Podpalacz ponosi również koszty akcji ratowniczej Straży Pożarnej oraz może zostać pociągnięty do odpowiedzialności cywilno-prawnej za wyrządzone szkody. Przestrzegam zatem przed zagrożeniami oraz konsekwencjami wynikającymi z wypalania roślinności. Apeluję do wszystkich mieszkańców województwa śląskiego o rozsądek! – pisze Stanisław Dąbrowa, I wicewojewoda śląski. (kik)
Informacje: CRG, tel. 32/301-98-15

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking