Miasta mówią wspólnym głosem

Aktualisiert: 24.02.2020 / Bereich: / pdf
baner kampanii wizerunkowej Związku Miast Polskich

„Jedno dla wszystkich, wszystkie dla jednego” – pod takim hasłem wystartowała kampania wizerunkowa Związku Miast Polskich, która podkreśla znaczenie współpracy środowiska samorządowego, wzmacnia poczucie wspólnotowości i wskazuje, że członkostwo w Związku przynosi korzyści płynące ze współdziałania pomiędzy miastami.

Jest to szczególnie ważne w tym roku, w którym przypada rocznica 30-lecia samorządu terytorialnego. Trzy dekady temu – 27 maja 1990 roku – odbyły się pierwsze całkowicie wolne wybory do rad gmin. Były one efektem uchwalonej 8 marca 1990 roku ustawy o samorządzie terytorialnym, która została przygotowana przez Senat RP, wyłoniony w wyborach 4 czerwca 1989 roku.

Kampania ZMP ma charakter ogólnopolski, a za sprawą miast członkowskich Związku również lokalny. Potrwa do 10 marca. Na stronie internetowej www.miasta.pl będą przedstawiane informacje o najważniejszych działaniach i inicjatywach legislacyjnych, które Związek Miast Polskich podejmie w najbliższych miesiącach.

O ustawach dla miast w Senacie

Kampanii wizerunkowej będą towarzyszyć debaty merytoryczne dotyczące spraw istotnych dla miast, organizowane w Senacie przez Senacką Komisję Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Związek Miast Polskich. W ich trakcie zostaną poruszone tematy dotyczące stanu finansów samorządowych, gospodarki odpadami, zmian w ustawach ustrojowych czy roli organizacji samorządowych w polskim życiu publicznym. Debaty zapoczątkują proces legislacyjny przygotowanych przez ZMP konkretnych projektów ustaw, które prezes Związku, senator Zygmunt Frankiewicz, wniesie pod obrady Senatu. Pierwsza debata odbędzie się 2 marca i będzie dotyczyła finansów polskich miast i gmin. Debaty będą transmitowane online na profilu Związku na Facebooku i na stronie www.miasta.pl.

Samorządowa stolica Polski we Wrocławiu

Już na początku marca w Wrocławiu (5–6.03) odbędzie się doroczne Zgromadzenie Ogólne ZMP, na które zaproszono wszystkich 328  miast członkowskich Związku. Oprócz czynności statutowych i podsumowania aktywności Związku w minionym roku, jednym z ważniejszych tematów konferencji programowej w ramach Zgromadzenia Ogólnego będą „Samorząd miejski – liderzy zmian w Trzydziestoleciu wolnej Polski” oraz „Możliwości rozwoju miast a rosnące obciążenia finansowe”.

Więcej informacji na www.miasta.pl.

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking