Czytanie historii. Od Mazowieckiego do Suchockiej - spotkanie z prof. Antonim Dudkiem

Aktualisiert: 05.03.2020 / Bereich: / pdf
okładka książki

Na kolejną odsłonę cyklu „Czytanie historii” zapraszamy w czwartek, 5 marca 2020 roku, o godz. 17.00, do Willi Caro. Naszym gościem będzie profesor Antoni Dudek – wybitny historyk, politolog, wieloletni pracownik naukowy Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, obecnie profesor zwyczajny, wykładowca Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, w latach 2011–2016 członek i przewodniczący Rady Instytutu Pamięci Narodowej.

Autor i współautor licznych publikacji dotyczących historii najnowszej Polski, m.in.: Reglamentowana rewolucja. Rozkład dyktatury komunistycznej w Polsce 1988-1990, Instytut. Osobista historia IPN, Historia polityczna Polski 1989-2015 oraz wydanej niedawno Od Mazowieckiego do Suchockiej. Pierwsze rządy wolnej Polski.

W ramach cyklu „Czytanie Historii” zapraszamy do Willi Caro na spotkania z autorami najbardziej interesujących książek popularyzujących wiedzę o przeszłości, napisanych świetnym językiem, poruszających tematy ważne, pobudzające do refleksji, ułatwiających zrozumienie otaczającego nas świata. Nie chcemy ograniczać się do konkretnych wydarzeń, epok, zagadnień, czy miejsc. Przyświeca nam łacińska maksyma „historia magistra vitae” – historia nauczycielką życia. Dlatego chcemy, aby Gliwiczanie mieli możliwość spotkania i wysłuchania znakomitych autorów, często wybitnych historyków , mających świetne pióra oraz dar opowiadania o historii w sposób mądry i fascynujący – zapowiada Grzegorz Krawczyk, dyrektor Muzeum w Gliwicach. 

Przystępując do rokowań z opozycją demokratyczną, obóz władzy nie zakładał sytuacji, w której na czele  rządu utworzonego po wyborach w 1989 roku mógłby stanąć polityk związany z Solidarnością. Stało się jednak inaczej. Sukces, odniesiony przez dysydentów, zdynamizował proces demokratycznych przeobrażeń. Monolit komunistycznej partii i ugrupowań satelickich zaczął pękać. Próba utworzenia gabinetu przez gen. Czesława Kiszczaka zakończyła się fiaskiem. W konsekwencji władzę wykonawczą zaczął sprawować (nieprzygotowany zupełnie do tego zadania) obóz solidarnościowy. Wywodzący się z niego politycy – Tadeusz Mazowiecki, Jan Krzysztof Bielecki, Jan Olszewski i Hanna Suchocka – przez pięć lat, w różnych konstelacjach parlamentarnych, przeprowadzali kraj przez trudny proces transformacji gospodarczej i politycznej, w obliczu złożonej sytuacji międzynarodowej i w obecności stacjonującej ciągle w Polsce Armii Czerwonej, aż do momentu, w którym zostali odsunięci od władzy przez samą Solidarność – oddając rządy postkomunistom. O przełomowym dla Polski okresie i kulisach solidarnościowej rewolucji, która przyniosła naszej ojczyźnie wolność i niepodległość, pisze profesor Antoni Dudek w swojej najnowszej publikacji Od Mazowieckiego do Suchockiej. Pierwsze rządy wolnej Polski. Zapraszamy na kolejne „Czytanie historii”. (MwG)

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking