Było klasycznie, lekko i bardzo tanecznie

Aktualisiert: 19.02.2020 / Bereich: / pdf
muzycy i tancerka na scenie fot. D. Nita-Garbiec / materiały organizatora

W programie karnawałowego koncertu Zespołu Muzyki Salonowej Eleganza były utwory Johanna Straussa, Franza Schuberta oraz wiele innych muzycznych smaczków. 16 lutego gliwicka publiczność z kina Amok przeniosła się prosto do Wiednia.

Wiedeński Koncert Karnawałowy był bardzo wytworny. Poza znakomitymi instrumentalnistami na scenie zaprezentowali się także tancerze. Grano muzykę uznanych mistrzów, takich jak Strauss czy Schubert, a także kompozycje twórców nieco zapomnianych. To był fantastyczny akcent na zakończenie gliwickiego karnawału! (mm)

tancerze na scenie
fot. D. Nita-Garbiec / materiały organizatora
muzycy stoją do ukłonu
fot. D. Nita-Garbiec / materiały organizatora
w trakcie występu
fot. D. Nita-Garbiec / materiały organizatora
muzycy i tancerze na scenie
fot. D. Nita-Garbiec / materiały organizatora
pełna widownia w kinie Amok
fot. D. Nita-Garbiec / materiały organizatora
tancerze na scenie fot. D. Nita-Garbiec / materiały organizatora
muzycy stoją do ukłonu fot. D. Nita-Garbiec / materiały organizatora
w trakcie występu fot. D. Nita-Garbiec / materiały organizatora
muzycy i tancerze na scenie fot. D. Nita-Garbiec / materiały organizatora
pełna widownia w kinie Amok fot. D. Nita-Garbiec / materiały organizatora

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking