Tym razem podróżniczo. Nowe nazwy ulic w Gliwicach

Aktualisiert: 18.02.2020 / Bereich: / pdf
mapka Fot. MSIP/UM Gliwice

Arkadego Fiedlera, Marii Czaplickiej, Tony'ego Halika, Leonida Teligi i Zimowa - to nowe nazwy ulic w Żernikach, które podczas ostatniej sesji nadali radni. Nowe nazwy ulic honorujące osoby, korelują z nazwami sąsiednich ulic upamiętniających wielkich podróżników, badaczy, odkrywców i przyrodników.

Arkady Fiedler był polskim prozaikiem, reportażystą, przyrodnikiem, podróżnikiem i porucznikiem Wojska Polskiego. Brał udział w powstaniu wielkopolskim. W czasie II wojny światowej poznał polskich lotników walczących w Bitwie o Anglię i napisał o nich książkę  „Dywizjon 303”. W swoim dorobku ma 32 książki, które zostały przetłumaczone na 23 języki. Odbył 30 wypraw i podróży.

Maria Antonina Czaplicka. Podróżniczka, geograf, antropolog, etnograf. Prowadziła m.in. pionierskie badania terenowe w Syberii, wykładała na uniwersytetach w Londynie, Bristolu i Oxfordzie, gdzie była jedyną kobieta wykładowcą i pierwszą kobietą w dziejach uczelni, która kierowała Katedrą Antropologii. Uczestniczyła w pracach Królewskiego Towarzystwa Geograficznego oraz Królewskiego Instytutu Antropologicznego. Jej badania skupiały się głównie na kulturze Tunguzów żyjących u ujścia Jeniseju, praktykach szamańskich i zjawisku histerii arktycznej.

Tony Halik – polski podróżnik, dziennikarz, pisarz, operator filmowy, fotograf, autor programów telewizyjnych o tematyce podróżniczej, które prowadził z Elżbietą Dzikowską. Za swoją działalność został odznaczony francuskim Krzyżem Wojennym. Przez ponad trzydzieści lat pracował jako korespondent NBC, napisał trzynaście książek, wiele artykułów, współtworzył komputerową Encyklopedię Świata.

Leonid Teliga – dziennikarz, tłumacz, żeglarz, kapitan. Ukończył Szkołę Podchorążych Piechoty, podczas II wojny światowej był w niewoli sowieckiej. Zgłosił się  do Armii Polskiej w ZSRR i wydostał do Wielkiej Brytanii, gdzie służył jako strzelec pokładowy w dywizjonie 300. Po powrocie do kraju pracował jako dziennikarz i tłumacz, nadal rozwijając swoje pasje żeglarskie. Pracował w misjach rozjemczych ONZ, m.in. jako attaché prasowy polskiej ambasady we Włoszech. Zbudował jacht ,,Opty”, którym jako pierwszy Polak samotnie opłynął świat.

Nazwy podróżników zostały zaproponowane przez Radę Dzielnicy Żerniki oraz właściciela działki leżącej w bezpośrednim sąsiedztwie tej drogi, uzyskując rekomendację Dyrektora Muzeum w Gliwicach.

Jedna z ulic w Żernikach zyskała nazwę niezwiązaną z podróżnikami. Jest nią ul. Zimowa. Nazwa została zaproponowana przez firmę, która jest właścicielem działki leżącej w bezpośrednim sąsiedztwie tej drogi.

Nowe nazwy ulic zaczną obowiązywać, kiedy uchwały o nadaniu ich nazw wejdą w życie - po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. (mf)

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking