SMS zawiadomi o przerwach w dostawach wody

Aktualisiert: 28.01.2020 / Bereich: / pdf
kran kuchenny z plynącą woda fot. Pixabay.com/CC0

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach uruchamia usługę powiadomień sms o przerwach w dostawie wody. Wystarczy zarejestrować się na stronie internetowej rejestracja.pwik.gliwice.pl.

Oferta adresowana jest do wszystkich klientów przedsiębiorstwa. Mogą z niej korzystać nie tylko osoby posiadające umowę  na dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków przez PWiK Sp. z o.o. w Gliwicach, ale również mieszkańcy budynków wielolokalowych administrowanych np. przez wspólnoty mieszkaniowe czy spółdzielnie.

Aby skorzystać z usługi wystarczy zarejestrować się na stronie internetowej gliwickiego przedsiębiorstwa pod adresem rejestracja.pwik.gliwice.pl wybierając opcję „włączenie usługi powiadomień” oraz podając nazwę ulicy, numer budynku oraz numer telefonu komórkowego.

Informacje o przerwach w dostawie wody lub awariach sieci wodociągowej w rejonie ulicy wskazanej przez klienta będą wysyłane pod numer telefonu wskazany  w systemie rejestracyjnym na urządzenie umożliwiające odbieranie wiadomości tekstowych SMS, aktywne u polskiego operatora sieci komórkowej. Za usługę przedsiębiorstwo nie pobiera opłat, ewentualne koszty mogą wynikać z indywidualnych umów klientów z operatorem sieci. (PWiK)

 

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking