Gliwice będą miały koronera

Aktualisiert: 27.12.2019 / Bereich: / pdf
koroner fot. Pixabay

Gliwice to jedno z niewielu miast w regionie nie mających do tej pory uregulowanej sytuacji dotyczącej wystawiania karty zgonu osób zmarłych w granicach administracyjnych gminy. W związku z taką sytuacją p.o. prezydenta miasta Janusz Moszyński podjął decyzję o rozesłaniu zapytań ofertowych w zakresie świadczenia tego typu usług.

Propozycję nawiązania współpracy w tym zakresie skierowano 19 grudnia do 87 podmiotów leczniczych. To m.in. niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, praktyki lekarza rodzinnego czy placówki szpitalne.

Termin składania ofert upływa 31 grudnia. Pierwsza propozycja współpracy  wpłynęła już do Urzędu Miejskiego. Wiele wskazuje na to, że ta sprawa znajdzie już niebawem swój pozytywny finał i Gliwice wreszcie będą miały swojego koronera. (SH)

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking