Powstał Śląski Klaster Internetu Rzeczy

Aktualisiert: 19.12.2019 / Bereich: / pdf
Podpisanie umowy Fot. materiały Politechniki Śląskiej

W gliwickiej siedzibie firmy APA GROUP sp. z o.o. podpisano umowę powołująca do życia Śląski Klaster Internetu Rzeczy. Politechnika Śląska jest jednym z jego założycieli.

Klaster ma rozwijać współpracę pomiędzy firmami i instytucjami naukowymi oraz administracją publiczną i organizacjami wsparcia biznesu województwa śląskiego. Głównym celem jego powołania jest tworzenie produktów i rozwiązań dla Internetu Rzeczy ze szczególnym uwzględnieniem cyberbezpieczeństwa.

Internet Rzeczy to koncepcja, według której jednoznacznie identyfikowalne przedmioty mogą gromadzić, przetwarzać lub wymieniać dane za pośrednictwem instalacji elektrycznej lub sieci komputerowej (urządzenia gospodarstwa domowego, artykuły oświetleniowe i grzewcze oraz urządzenia noszone, m.in. zegarki). W ramach Klastra będą realizowane m.in. projekty badawcze i wdrożeniowe oraz efektywny transfer.

Założyciele Klastra podkreślają, że wprowadzenie do regionalnej gospodarki technologii związanych z szeroko pojmowanym Internetem Rzeczy zwiększy konkurencyjność, wpłynie też na  innowacyjność Śląska i utrzymanie tempa rozwoju.

Powołanie Klastra zainicjowano podczas Konferencji CyberSEC, która odbyła się w Katowicach. Inicjatorami powołania Klastra są Województwo Śląskie i firma Smart Secure Networks sp. z o.o., która jest również jego koordynatorem. Członkami Klastra, oprócz APA GROUP sp. z o.o, Smart Secure Networks sp z o.o oraz Politechniki Śląskiej są: Cyberus Labs sp. z o.o., Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG, Fundusz Górnośląski S.A., Revolve Bandała, Grzywa, Kaprusiak spółka jawna, SPIN-US sp. z o.o., Uniwersytet Śląski w Katowicach. (mf)

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking