Więcej zajęć, spotkań i warsztatów

Aktualisiert: 19.12.2019 / Bereich: / pdf
aqua aerobic Fot. A.Ziaja

Zakończyły się realizacje tzw. projektów miękkich w ramach Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego. Dzięki nim mieszkańcy poszczególnych dzielnic brali udział w ciekawych zajęciach, kursach, warsztatach i wycieczkach. Spośród różnorodnych zadań każdy mógł wybrać coś dla siebie.

Dzięki zadaniom Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego mieszkańcy każdego roku zyskują m.in. nowe chodniki, ławki, wyposażenie placów zabaw, siłownie plenerowe, tablice edukacyjne, oświetlenie. Drobne, ale ważne inwestycje, które mieszkańcy sami zgłaszają do realizacji to niejedyne zadania realizowane w ramach GBO. Są również tzw. projekty miękkie, czyli warsztaty, kursy, spotkania, wystawy, zajęcia sportowe i artystyczne oraz wycieczki. Tylko w tym roku w Gliwicach przyjęto do realizacji 32 takie wnioski.

Przez cały rok, w wielu gliwickich dzielnicach, mieszkańcy brali udział w zajęciach sportowo-rekreacyjnych, zajęciach aerobiku i fitness, kursach tańca, rozgrywkach piłkarskich warsztatach jazdy na rolkach, zajęciach zumba-fitness oraz Tai Chi. Mieszkańcy uczestniczyli też w koncertach, warsztatach rękodzieła, zajęciach florystycznych, ceramicznych, malarskich i fotograficznych, wycieczkach rowerowych oraz spotkaniach muzycznych i Street Art, których pokłosiem były nowe murale poprawiające estetykę otoczenia. Zajęcia przeznaczone były dla różnych grup, m.in. dla dzieci, seniorów, młodzieży, dla kobiet, dla mieszkańców konkretnych dzielnic.

Zadania zostały zlecone do realizacji przez Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych, Miejską Bibliotekę Publiczną oraz Wydział Kultury i Promocji Miasta Urzędu Miejskiego w Gliwicach. Na ich realizację przeznaczono z GBO 2019 w sumie ponad 643 tys. zł. (mf)

zajęcia sportowe
Fot. A.Ziaja
warsztaty plastyczne
Fot. MBP w Gliwicach
przedstawienia dla dzieci
Fot. MBP w Gliwicach
spotkania w Palmiarni
Fot. GCOP
zajęcia sportowe Fot. A.Ziaja
warsztaty plastyczne Fot. MBP w Gliwicach
przedstawienia dla dzieci Fot. MBP w Gliwicach
spotkania w Palmiarni Fot. GCOP

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking