By jeszcze lepiej wspierać dzieci i rodziny

Aktualisiert: 07.11.2019 / Bereich: / pdf
plakat

Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny w Gliwicach zaprasza do udziału w konferencji dotyczącej pomocy dziecku i rodzinie. W konferencji może wziąć udział każdy zainteresowany tą tematyką.

We wtorek, 26 listopada CPZiWR zaprasza do udziału w konferencji „Kooperacja i współdziałanie na rzecz doskonalenia systemu pomocy dziecku i rodzinie”. Podczas spotkania poruszone zostaną kwestie znaczenia współpracy na rzecz pomocy dziecku i rodzinie oraz współpracy rodzin zastępczych z ośrodkami wsparcia i innymi rodzinami zastępczymi. Konferencja rozpocznie się o godz. 9.00. Podczas spotkania wykład zaprezentuje Mariola Zalewska, dyrektor CPZiWR w Gliwicach, pedagog o specjalności opiekuńczo-wychowawczej, szkoleniowiec i trener dla profesjonalnej kadry systemu pieczy zastępczej.

Spotkanie odbędzie się w budynku Sądu Okręgowego w Gliwicach przy ul. Zawiszy Czarnego 1f. Udział w konferencji jest bezpłatny, obowiązują jednak zapisy. Rejestracja potrwa do 18 listopada (tel.: 606-107-576; 507-732-570; e-mail: fornal_m@cpz.gliwice.eu; magda.fornal@gmail.com).

Organizatorami wydarzenia są Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny w Gliwicach  i Sąd Okręgowy w Gliwicach. (mf)

plakat2

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking