Laury dla najzdolniejszych

Aktualisiert: 14.10.2019 / Bereich: / pdf
Gliwicki Laur Nauki Fot. D.Nita-Garbiec/UM Gliwice

Są młodzi, zdolni, pełni zapału i pasji. Za swoje osiągnięcia najzdolniejsi uczniowie gliwickich szkół zostali nagrodzeni przez prezydenta Gliwic. Co ciekawe, jest ich w Gliwicach coraz więcej – w tym roku Laurem Nauki uhonorowano 86 najzdolniejszych. Takiej samej liczbie uczniów przyznano Stypendium Prezydenta Miasta za wyjątkowe wyniki w nauce. 

Gliwicki Laur Nauki to nagroda dla zdolnych uczniów, która honoruje ich osiągnięcia, zaangażowania i pasję. Te wyjątkowe wyróżnienia podczas uroczystej gali 11 października na Scenie Bajka wręczyli prezydent Gliwic Zygmunt Frankiewicz i jego zastępca Adam Neumann. Wśród nagrodzonych znaleźli się laureaci konkursów przedmiotowych na szczeblu wojewódzkim, ogólnopolskim lub międzynarodowym, a także uczniowie wyróżniający się talentami artystycznymi. Prezydent Gliwic przyznał również stypendia 86 uczniom, którzy w ubiegłym roku szkolnym uzyskali wyjątkowo dobre wyniki w nauce – średnią ocen co najmniej 4,0 i ocenę z zachowania co najmniej dobrą, są nadal uczniami gliwickich szkół (pobierają naukę w Gliwicach) oraz legitymują się osiągnięciami naukowymi lub artystycznymi, honorowanymi lub współorganizowanymi przez Kuratoria Oświaty lub/i Ministerstwo Edukacji Narodowej na szczeblu międzynarodowym, krajowym lub wojewódzkim.

Z roku na rok mamy tych laureatów coraz więcej, co bardzo dobrze świadczy o gliwickiej oświacie. Gratuluję młodzieży tych już osiągniętych laurów i życzę, by był to początek dalszych sukcesów na prostej, dobrze przemyślanej drodze życiowej – mówił prezydent Zygmunt Frankiewicz podczas uroczystości.

Podziękowania otrzymały również osoby, które swoim zaangażowaniem i wsparciem przyczyniły się do sukcesów uczniów – dyrektorzy placówek i nauczyciele dzięki którym młodzi gliwiczanie mogą nie tylko rozwijać swoje pasje, ale też wygrywać krajowe i międzynarodowe olimpiady i konkursy, rodzice oraz opiekunowie.

Gala Gliwickiego Lauru Nauki organizowana jest od lat przez dyrektor Annę Krasowską oraz nauczycieli z SP nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi w Gliwicach. Wydarzenie uświetnił występ orkiestry dętej Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Ludomira Różyckiego w Gliwicach. (mf)

Adam Neumann gratuluje laureatom
Fot. D.Nita-Garbiec/UM Gliwice
laureaci
Fot. D.Nita-Garbiec/UM Gliwice
Zygmunt Frankiewicz gratuluje laureatom
Fot. D.Nita-Garbiec/UM Gliwice
Adam Neumann gratuluje laureatom
Fot. D.Nita-Garbiec/UM Gliwice
Adam Neumann gratuluje laureatom
Fot. D.Nita-Garbiec/UM Gliwice
wyróżnieni nauczyciele
Fot. D.Nita-Garbiec/UM Gliwice
Zygmunt Frankiewicz i Adam Neumann gratulują laureatce
Fot. D.Nita-Garbiec/UM Gliwice
wyróżnieni nauczyciele
Fot. D.Nita-Garbiec/UM Gliwice
goście na gali
Fot. D.Nita-Garbiec/UM Gliwice
Adam Neumann gratuluje laureatom Fot. D.Nita-Garbiec/UM Gliwice
laureaci Fot. D.Nita-Garbiec/UM Gliwice
Zygmunt Frankiewicz gratuluje laureatom Fot. D.Nita-Garbiec/UM Gliwice
Adam Neumann gratuluje laureatom Fot. D.Nita-Garbiec/UM Gliwice
Adam Neumann gratuluje laureatom Fot. D.Nita-Garbiec/UM Gliwice
wyróżnieni nauczyciele Fot. D.Nita-Garbiec/UM Gliwice
Zygmunt Frankiewicz i Adam Neumann gratulują laureatce Fot. D.Nita-Garbiec/UM Gliwice
wyróżnieni nauczyciele Fot. D.Nita-Garbiec/UM Gliwice
goście na gali Fot. D.Nita-Garbiec/UM Gliwice

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking