Gliwice się budują

Aktualisiert: 30.09.2019 / Bereich: / pdf
mieszkania komunalne fot. Mosquidron

Miasto Gliwice nie ogląda się na innych i od lat z powodzeniem realizuje własny program mieszkaniowy. Dzięki temu przybywa mieszkań zarówno dla rodzin o niższych dochodach, jak i dla osób średnio sytuowanych. Komunalne kompleksy mieszkaniowe powstały m.in. przy ulicach Jana Pawła II, Żeromskiego, Jasnej, Targowej, Kochanowskiego, Staromiejskiej i – ostatnio – Jagiellonki w Łabędach. W perspektywie nadchodzących lat w mieście będzie przybywać kolejnych – m.in. w kwartale ulic Kujawskiej, Samotnej, św. Jacka i Górnej w Ligocie Zabrskiej, przy ul. Opolskiej, Dworskiej i Zbożowej.

Inwestycje pod klucz

Obchodzące w tym roku 20-lecie istnienia dwie miejskie spółki mieszkaniowe – Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo Budownictwa Społecznego oraz Zarząd Budynków Miejskich II Towarzystwo Budownictwa Społecznego – przez wiele lat wykorzystywały możliwości, jakie dawał krajowy system budownictwa społecznego. Uzyskały w ten sposób łącznie około 124 mln zł preferencyjnych kredytów. W Gliwicach powstało w rezultacie ponad 1700 komfortowych mieszkań na wynajem, dostępnych dla osób średnio zarabiających. Udało się w ten sposób zaspokoić potrzeby kilku tysięcy osób, a przy okazji zagospodarowano niewykorzystane dotąd obszary w różnych częściach miasta – m.in. przy ulicach Witkiewicza, Szafirowej (dawniej Żabińskiego), Lipowej, Dworskiej, Bernardyńskiej, Uszczyka, Strzelniczej i Granicznej, Strzelców Bytomskich czy Mikołowskiej. Zadbano też o nowoczesne lokale użytkowe, których powstało ponad 70 oraz o utworzenie ponad 500 nowych miejsc postojowych w garażach i parkingach wielostanowiskowych.

Z czasem państwo wycofało się ze wspierania budownictwa społecznego. Miejskie spółki odnalazły się jednak w nowej sytuacji i przyjęły model finansowania, dzięki któremu nadal z powodzeniem współtworzą ofertę mieszkaniową na gliwickim rynku nieruchomości. Wspólnie z miastem realizują nowe inwestycje mieszkaniowe i zarządzają jego zasobem mieszkaniowym.

Komunalne „M” od podstaw

W ostatnich latach w Gliwicach wzniesiono od podstaw 9 budynków komunalnych z 266 mieszkaniami, m.in. przy ulicach Jana Pawła II, Żeromskiego, Jasnej, Targowej, Kochanowskiego i Staromiejskiej. Gotowy jest też już nowy wielorodzinny budynek komunalny przy ul. Anny Jagiellonki w Łabędach. Przekazanie kluczy nowym lokatorom nastąpi już w październiku.

A to jeszcze nie koniec, bo cały czas budowane są kolejne! Przy ul. Górnej, Samotnej, Kujawskiej i Św. Jacka powstaje pięć budynków mieszkalnych – niedaleko miejsca, gdzie powstanie nowy gliwicki szpital. W najbliższych planach miasta są także inwestycje przy ul. Opolskiej (budynek z ponad 30 mieszkaniami) oraz w rejonie ulic Dworskiej i Zbożowej (nowe osiedle z ok. 240 mieszkaniami).

Powstające tam mieszkania w standardzie „pod klucz” będą wynajmowane średnio sytuowanym pracującym gliwiczanom, dla których TBS-y są zbyt drogie.

W Gliwicach obowiązuje bowiem już nowa, korzystna i bardzo potrzebna miejska oferta najmu mieszkań dla pracujących mieszkańców nieposiadających własnego lokum, rozliczających się z fiskusem w Gliwicach i uzyskujących dochody w przedziale plus–minus 20% dolnej granicy dochodowej wyznaczonej dla TBS-ów. Przekazywane im w przyszłości nowe miejskie lokale będą w pełni wykończone i pomalowane. Wystarczy tylko wnieść meble i własne rzeczy. W przypadku takich mieszkań stawka miesięcznego czynszu wynosi 12,10 zł za metr kwadratowy. Oprócz tego na starcie jest pobierana od najemcy kaucja w wysokości trzykrotnego miesięcznego czynszu. Dla porównania, TBS-y pobierają kaucję w wysokości 12-krotnego czynszu oraz partycypację w wysokości do 30% kosztów budowy.

Gliwicki system budownictwa jest tańszy, lepszy i skuteczniejszy niż wiele innych rozwiązań dostępnych obecnie na rynku. W Gliwicach działamy planowo, z myślą o potrzebach mieszkańców i rozwoju miasta. Mamy w planach budowę nowych komfortowych kompleksów komunalnych, zarazem cały czas wypełniamy luki w zabudowie centrum i budujemy „plomby” na opuszczonych lub wolnych terenach śródmiejskich, przyczyniając się do ich rewitalizacji. Tam jest uzbrojenie, dojazd, bliskie sąsiedztwo przedszkoli i szkół – podkreśla Adam Neumann, zastępca prezydenta Gliwic odpowiedzialny za sferę mieszkalnictwa w mieście.

Miasto systematycznie inwestuje też w bieżące utrzymanie, remonty i modernizacje ok. 12 tys. mieszkań (w sporej części przedwojennych), które wchodzą w skład zasobu komunalnego. Przeznacza na ten cel średnio 20–30 mln zł rocznie. W ostatnich latach przeznaczyło do kapitalnego remontu 8 budynków komunalnych z łącznie 109 mieszkaniami. Środki na takie działania w zdecydowanej mierze pochodzą z budżetu miejskiego, a uzupełnieniem są pieniądze z programów unijnych, rządowych i wojewódzkich.

 

 

 

mieszkania komunalne
Budowane mieszkania komunalne przy ul. Kujawskiej, fot. Mosquidron
TBS
TBS, Osiedle Bajkowe. Fot. Ł. Fedorczyk
TBS
TBS, ul. Wiązowa. Fot. Ł. Fedorczyk
TBS
TBS, ul. Opolska. Fot. Ł. Fedorczyk
TBS
Projektowany TBS przy ul. Opolskiej. Materiały ZBM I TBS
TBS
TBS, ul. Agrestowa i Aronii. Fot. Ł. Fedorczyk
TBS
TBS, ul. Witkiewicza. Fot. Ł. Fedorczyk
mieszkania komunalne Budowane mieszkania komunalne przy ul. Kujawskiej, fot. Mosquidron
TBS TBS, Osiedle Bajkowe. Fot. Ł. Fedorczyk
TBS TBS, ul. Wiązowa. Fot. Ł. Fedorczyk
TBS TBS, ul. Opolska. Fot. Ł. Fedorczyk
TBS Projektowany TBS przy ul. Opolskiej. Materiały ZBM I TBS
TBS TBS, ul. Agrestowa i Aronii. Fot. Ł. Fedorczyk
TBS TBS, ul. Witkiewicza. Fot. Ł. Fedorczyk

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking