Gliwicki Dzień dla Zdrowia. Zostań partnerem akcji!

Aktualisiert: 22.08.2019 / Bereich: / pdf
Gliwicki Dzień dla Zdrowia fot. Z. Daniec / archiwum UM w Gliwicach

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Gliwicach poszukuje partnerów do udziału w 9. akcji zdrowotnej „Gliwicki Dzień dla Zdrowia”.

To jednodniowe wydarzenie, podczas którego podmioty lecznicze pełnią nieodpłatne dyżury. W tym roku odbędzie się ono 19 października. Zachęcamy do współpracy podmioty lecznicze lub inne podmioty świadczące usługi w zakresie zdrowia. Wystarczy wypełnić druk zgłoszenia (https://bip.gliwice.eu/pub/html/um/files/ZD/DEKLARACJA_GDDZ.doc) i złożyć go do 30 września w Biurze Podawczym UM przy ul. Zwycięstwa 21 lub przesłać drogą elektroniczną na adres zd@um.gliwice.pl. Informacji udziela Beata Jeżyk, tel. 32/238-54-33.

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking