Zgłoś najlepszych do X edycji Konkursu „Marka – Śląskie”

Aktualisiert: 21.06.2019 / Bereich: / print / pdf
gala marka śląskie fot. archiwum UM Gliwice

Do 30 czerwca można zgłaszać do konkursu „Marka – Śląskie”przedsiębiorstwa, instytucje czy osoby, które tworzą pozytywny wizerunek Śląska i przyczyniają się do budowania tożsamości regionalnej.

Konkurs promuje najlepsze marki woj. śląskiego. Organizatorami są Regionalna Izba Przemysłowo – Handlowa w Gliwicach oraz Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Kandydatów to tej prestiżowej nagrody mogą do 30 czerwca zgłaszać jednostki samorządu terytorialnego, samorządy gospodarcze, wyższe uczelnie, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe pożytku publicznego, fundacje oraz redakcje prasy, radia i telewizji.

Nagrody przyznawane są w kategoriach: osobowość roku, dziedzictwo kulturowe regionu, gospodarka, kultura, nauka, organizacje pozarządowe, produkt, sport, turystyka i rekreacja, usługa, zdrowie, media, społeczna odpowiedzialność biznesu.

Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się podczas gali w Gliwicach.

W ubiegłorocznej edycji konkursu instytucje z Gliwic zostały wyróżnione w kilku kategoriach. Nagrody „Marka – Śląskie” otrzymały Śląskie Centrum Logistyki w kategorii gospodarka oraz Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, w kategorii usługa. Spośród organizacji pozarządowych zwyciężyła Fundacja Laboratorium Architektury 60+ z siedzibą w Bytomiu, ale tworzona przez pracowników naukowych Politechniki Śląskiej. Z kolei gliwicka uczelnia została uhonorowana „Super Marką Śląskie”.  

Szczegóły na stronach internetowych: www.slaskie.pl oraz www.riph.com.pl .

 

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking