Stopień alarmowy BRAVO-CRP

Aktualisiert: 24.05.2019 / Bereich: / print / pdf
banner

Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenie wprowadzające, na terytorium całego kraju, drugi stopień alarmowy CRP (BRAVO-CRP). Ostrzeżenie obowiązuje od godz. 22.00 23 maja do godz. 16.00 27 maja. Zostało wprowadzone w celu przeciwdziałania zagrożeniom w cyberprzestrzeni związanymi z organizacją wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Stopień BRAVO-CRP był już wprowadzany w trakcie konferencji bliskowschodniej i Światowych Dni Młodzieży. Stopnie alarmowe CRP dotyczą zagrożenia w cyberprzestrzeni. Stopień alarmowy BRAVO-CRP jest 2., w czterostopniowej skali.

Oznacza to, że administracja publiczna jest zobowiązana do prowadzenia wzmożonego monitoringu stanu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych. W przypadku wprowadzenia stopnia alarmowego BRAVO-CRP organy administracji publicznej oraz kierownicy służb i instytucji właściwych w sprawach bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego realizują m. in. takie zadania jak:

  • wzmożone monitorowanie stanu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych organów administracji publicznej lub systemów teleinformatycznych wchodzących w skład infrastruktury krytycznej;
  • monitorowanie i weryfikowanie, czy nie doszło do naruszenia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej;
  • sprawdzenie dostępności usług elektronicznych;
  • poinformowanie personelu instytucji o konieczności zachowania zwiększonej czujności;
  • zapewnienie dostępności w trybie alarmowym personelu odpowiedzialnego za bezpieczeństwo systemów;
  • wprowadzenie całodobowych dyżurów administratorów systemów kluczowych dla funkcjonowania organizacji oraz personelu uprawnionego do podejmowania decyzji w sprawach bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych.

Bezpieczeństwo w czasie obowiązywania stopnia uzależnione jest nie tylko od działania właściwych służb, ale też od czujności obywateli. Więcej informacji można znaleźć TUTAJ.

- keine -

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking