Nieznacznie w górę

Hinzugefügt: 16.02.2011 / Bereich:

fot. A. Ziaja

W ostatnich latach bezrobocie w Gliwicach systematycznie spadało.

Niestety, w 2009 r. ta pozytywna tendencja zachwiała się m.in. z powodu skutków recesji gospodarczej. W urzędowych rejestrach zaczęło przybywać osób poszukujących zatrudnienia. Pod koniec 2010 r. w naszym mieście bez pracy pozostawało 6559 osób zarejestrowanych w gliwickim Powiatowym Urzędzie Pracy – o 249 osób więcej niż w grudniu roku poprzedniego. Skąd ten wzrost? – Część pracodawców, zwłaszcza mniejszych, w dalszym ciągu dokonywała i dokonuje redukcji zatrudnienia, nie dostrzegając wyraźnych oznak ożywienia gospodarczego – mówi Marek Kuźniewicz, dyrektor PUP w Gliwicach.
Liczba osób pozostających bez pracy jest mimo to w mieście relatywnie niewielka. Pod koniec 2010 r. stopa bezrobocia wyniosła w Gliwicach 6,9% (w analogicznym okresie 2009 r. było to 6,6%). Wskaźnik ten był wyraźnie niższy niż w województwie śląskim (9,9%) czy kraju (12,3%).
Sytuacja na gliwickim rynku pracy jest lepsza niż w okolicy. Pod koniec minionego roku w powiecie gliwickim było 3435 osób zarejestrowanych bez pracy (stopa bezrobocia – 9,6%), w Zabrzu – 7722 (12,7%), a w Bytomiu – 9879 (17,4%). Gliwice znalazły się na czwartym miejscu wśród miast na prawach powiatu województwa śląskiego, które mogą pochwalić się najniższym wskaźnikiem bezrobocia za ubiegły rok. Jak informuje Wojewódzki Urząd Pracy, lepszy wynik odnotowano jedynie w Katowicach (3,8%), Tychach (5,8%) i Bielsku-Białej (6%).
Gliwicki rynek pracy, ze względu na korzystny układ szlaków komunikacyjnych oraz lokalizację strefy ekonomicznej, wypada dobrze w porównaniu do miast ościennych. Nasi mieszkańcy charakteryzują się też bardzo dużą aktywnością i przedsiębiorczością, co widać przy okazji zainteresowania działaniami aktywizacyjnymi PUP Gliwice. Jednak prawdziwego spadku bezrobocia prawdopodobnie możemy oczekiwać dopiero pod koniec I i w II półroczu 2011 r., kiedy to zacznie rosnąć zatrudnienie wśród małych i średnich przedsiębiorców – przewiduje Marek Kuźniewicz.
W 2010 r. pracę podjęło 5221 zarejestrowanych bezrobotnych. To prawie pół tysiąca osób więcej niż przed rokiem. Szukający etatu mieli także większe możliwości wyboru – wzrosła bowiem liczba ofert pracy. W gliwickim urzędzie pracodawcy złożyli 8955 takich propozycji (rok wcześniej było ich 6403). – Poszukiwali oni głównie sprzedawców oraz robotników budowlanych (brukarzy, malarzy, murarzy, zbrojarzy itp.). Od kandydatów oczekiwali nie tyle kierunkowego wykształcenia, ile doświadczenia w wykonywanym zawodzie – mówi Marek Kuźniewicz. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w najnowszym wydaniu tygodnika „Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice” (MSI 7/2011), dostępnym w wersji elektronicznej na stronie www.gliwce.eu w dziale „Dla mieszkańców”. (bom)
Informacje: Powiatowy Urząd Pracy, tel. 32/231-18-41

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych  Benchmarking