Skrzyżowanie do remontu

Hinzugefügt: 03.02.2011 / Bereich:

Choć na pierwszy rzut oka skrzyżowanie ulic Zwycięstwa i Wyszyńskiego w Gliwicach nie wygląda najgorzej, to mieszkańcom okolicznych kamienic daje się mocno we znaki.

Samochody przejeżdżające przez wyeksploatowane torowisko powodują odczuwalne wstrząsy. O tych uciążliwościach mieszkańcy informowali kilkakrotnie Zarząd Dróg Miejskich. Interwencje odniosły skutek i skrzyżowanie zostanie wyremontowane. Znikną też z niego szyny tramwajowe i zniszczone płyty torowiska. W najbliższych dniach ZDM przeprowadzi doraźne naprawy uszkodzonych fragmentów nawierzchni w międzytorzu i torowisku. Natomiast kompleksowy remont zrobiony zostanie nieco później – w sprzyjających warunkach atmosferycznych.
Więcej informacji na ten temat można znaleźć w tygodniku „Miejski Serwis Informacyjny – Gliwice” nr 5/2011 z 3 lutego 2011 roku (dostępny w wersji elektronicznej na stronie internetowej www.gliwice.eu w dziale „Dla mieszkańców”. (fid)
Informacje: Zarząd Dróg Miejskich, te. 32/270-65-05

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych  Benchmarking