Korzystniejsze zniżki dla gliwickich seniorów 60+

Hinzugefügt: 08.07.2020 / Bereich:
starsza kobieta

fot. Freepik

Od 1 lipca w Gliwicach obowiązują korzystniejsze zasady udzielania osobom starszym dofinansowania do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Miasto, aby objąć wsparciem większą liczbę seniorów, rozszerzyło możliwość uzyskania dofinansowania przez osoby od 60. roku życia (uprzednio od 65+), a także podwyższyło próg dochodowy uprawniający do uzyskania wsparcia – do 400% kryterium dochodowego wskazanego w ustawie o pomocy społecznej (uprzednio 300%). 

Obecnie warunki, które trzeba spełnić, aby mieć niższe rachunki za odpady, to:

– ukończony 60. rok życia,

– uprawnienie do zajmowania lokalu mieszkalnego o powierzchni przekraczającej 45,5 m2 na osobę w gospodarstwie domowym,

– uzyskiwanie miesięcznie dochodu w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej w wysokości nieprzekraczającej:

  • 2804 zł netto dla osoby samotnej,
  • 2112 zł netto na osobę w rodzinie,

– niekwalifikowanie się do otrzymania dodatku mieszkaniowego.

Świadczenie może zostać przyznane po złożeniu wniosku do Ośrodka Pomocy Społecznej i przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania wnioskodawcy. Termin przeprowadzenia wywiadu zostanie indywidualnie ustalony z wnioskodawcą.

Wnioski można zgłaszać telefonicznie do pracownika socjalnego (szczegółowe informacje pod nr tel. 32/335-96-42, 32/335-96-33, 32/335-96-08), drogą elektroniczną (ops@ops.gliwice.pl) lub w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Górnych Wałów 9

  • w poniedziałki w godzinach od 14.00 do 16.00
  • w czwartki i piątki w godzinach od 9.00 do 11.00

Z uwagi na stan epidemii we wszystkich niewymagających osobistej wizyty w Ośrodku sprawach warto kontaktować się telefonicznie lub drogą elektroniczną!

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking