Uwaga na smog!

Aktualisiert: 19.12.2019 / Bereich: / pdf
smog nad Gliwicami

fot. Mosquidron / UM Gliwice

Zgodnie z prognozami dla Górnego Śląska, 19 i 20 grudnia istnieje duże ryzyko smogu i przekroczenia dopuszczalnych stężeń pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

Zaleca się powstrzymać od aktywności fizycznej i przebywania na zewnątrz. Wrażliwe na zanieczyszczenia są szczególnie osoby starsze i cierpiące na choroby serca oraz dzieci i kobiety w ciąży.

Przypomina się także, że w czasie tak zwanych dni smogowych obiązuje zakaz palenia w kominkach, jeżeli nie są one jedynymi źródłami ogrzewania.

Pomiary z gliwickiej stacji pomiarowej przy ul. Mewy są aktualizowane i publikowane TUTAJ.

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking