Uwaga na pyły!

Hinzugefügt: 30.03.2021 / Bereich:
smog nad Gliwicami

fot. Mosquidron / UM Gliwice

Zgodnie z prognozami dla Gliwic 30 i 31 marca istnieje duże ryzyko przekroczenia średniorocznego dopuszczalnego poziomu dla pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu.

Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Katowicach wskazuje, że przyczynami tego stanu rzeczy są:

  • emisja z sektora bytowo-komunalnego (szczególnie w okresie grzewczym),
  • wzmożony ruch samochodów.

Zaleca się powstrzymać od aktywności fizycznej i przebywania na zewnątrz. Wrażliwe na zanieczyszczenia są szczególnie osoby starsze i cierpiące na choroby serca oraz dzieci i kobiety w ciąży.

Przypomina się także, że w czasie tak zwanych dni smogowych obowiązuje zakaz palenia w kominkach, jeżeli nie są one jedynymi źródłami ogrzewania.

Pomiary z gliwickiej stacji pomiarowej przy ul. Mewy są aktualizowane i publikowane na stronie internetowej Inspekcji Ochrony Środowiska.

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking