Ekologia

Jak uzyskać dofinansowanie do zmiany ogrzewania i termomodernizacji?

 1. Program dotacyjny „Czyste powietrze nad Gliwicami - wymiana indywidualnych źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych” w ramach unijnego konkursu, do którego nabór trwał od 9 sierpnia do 30 września 2021 r. na stronie niskaemisja.pl/gliwice
 2. Dotacje do zmiany ogrzewania ze środków z budżetu Miasta Gliwice
 3. Dotacje do odnawialnych źródeł energii ze środków z budżetu Miasta Gliwice
 4. Program priorytetowy „Mój Prąd”
 5. Premia termomodernizacyjna z Funduszu Termomodernizacji i Remontów
 6. Ulga termomodernizacyjna
 7. Zwolnienie z podatku od nieruchomości budynków, w których wykonano remont elewacji lub dachu
 8. Program Priorytetowy „Czyste Powietrze”

Logo programu Weź dotację i wymień piec

Czyste Powietrze

W holu głównym Urzędu Miejskiego działa stały punkt konsultacyjno-informacyjny „Czystego Powietrza”. Z fachowej pomocy skorzystasz w nim po wcześniejszym umówieniu się pod numerem telefonu 32/238-55-82. Gliwicki punkt „Czystego Powietrza” oraz telefon kontaktowy czynne są w poniedziałki, środy i piątki w godz. od 8.30 do 10.30, we wtorki od 13.00 do 15.00 oraz w czwartki od 14.00 do 16.00.

 • Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie – 1585
 • Liczba  zrealizowanych przedsięwzięć – 1118
 • Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji – 14 633 336,90 zł

(stan na: 30 czerwca 2024 roku)


Dodatkowe informacje Ministerstwa Rozwoju i Technologii dotyczące obowiązujących przepisów i procedur w obszarze charakterystyki energetycznej budynków oraz podstawowej wiedzy technicznej w tym obszarze a także w zakresie możliwych przedsięwzięć racjonalizujących zużycie energii.

logo unijne

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków. Jak złożyć deklarację elektroniczną?

Nie zapomnij o ustawowym obowiązku złożenia deklaracji do bazy CEEB, dotyczącej wszystkich urządzeń grzewczych (uwaga: termin do 14  dni od uruchomienia źródła ciepła)! Więcej informacji na ten temat znajduje się w artykule.

Pamiętaj, musisz wymienić:

 • do 1 stycznia 2022 r. – kotły węglowe, wyprodukowane przed 2007 r.
 • do 1 stycznia 2024 r. – kotły węglowe wyprodukowane pomiędzy 2007 a 2012 r.
 • do 1 stycznia 2026 r. – kotły wyprodukowane po 2012 roku, włączone do eksploatacji przed 1 września 2017 r.
 • jeśli Twój kocioł spełnia wymagania dla klasy III lub IV normy kotłowej, masz czas na wymianę do 1 stycznia 2028 r.
 • piece kaflowe, kuchnie węglowe, kominki i piecyki typu koza muszą być usunięte do 1 stycznia 2023 r.
Uchwała antysmogowa  Sejmiku Województwa Śląskiego

Wyszukiwarka Ekodotacji

Szukasz pożyczki lub dotacji na ekologiczną inwestycję? Odpowiedz na trzy proste pytania i znajdź dofinansowanie unijne/krajowe/wojewódzkie/gminne na stronie ekodotacje.ios.edu.pl.

Programy dotyczące środowiska

 1. Program ochrony środowiska dla Miasta Gliwice na lata 2021–2024 z perspektywą do roku 2028
 2. Raport z wykonania w okresie 2017–2018 Programu Ochrony Środowiska dla miasta Gliwice na lata 2016–2020
 3. Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Gliwice
 4. Plan budowy ogólnodostępnych stacji ładowania dla Miasta Gliwice

Ważne informacje

Wykazy

Zieleń