Aktualności | Miasto przyszłości

Miasto przyszłości

Miasto przyszłości

Veröffentlicht: 19.01.2011 / Section: Miasto  Gospodarka 

„Strategia zintegrowanego i zrównoważonego rozwoju miasta Gliwice do roku 2022” to zaktualizowana wersja dokumentu, który po raz pierwszy spisano przed 9 laty.

Określono w nim cele, jakie warto osiągnąć w przyszłości, i kierunki, w których należy zmierzać, aby poprawić warunki życia w mieście oraz rozwijać funkcje metropolitalne Gliwic. „Strategia...” to zbiór informacji o realizowanych i planowanych inwestycjach, a także o przewidywanych działaniach w różnych sferach życia. Więcej na temat jej tworzenia można przeczytać w najświeższym wydaniu Miejskiego Serwisu Informacyjnego, dostępnym w wersji elektronicznej na stronie www.gliwice.eu w zakładce „Dla mieszkańców”. (kik)
Informacje: Katarzyna Kobierska, naczelnik Biura Rozwoju Miasta UM w Gliwicach, tel. 32/239-11-00