Aktualności | Miasto w pigułce

Miasto w pigułce

Veröffentlicht: 16.12.2010 / Section: Miasto 

Ile aut jeździ obecnie po gliwickich ulicach? Czy stajemy się miastem kobiet? Co słychać w inkubatorach przedsiębiorczości?

Jakim budżetem dysponuje lokalny samorząd? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziemy w „Raporcie o stanie miasta Gliwice” za okres od 2006 roku do połowy roku bieżącego. Opracowanie to można pobrać w wersji elektronicznej (format pdf) ze strony internetowej www.gliwice.eu (górna zakładka „Samorząd”, dział „Biblioteka”).
– Najnowszy raport to prawie 250-stronicowy dokument podzielony na 20 działów. Obok uwag metodycznych, kalendarium wydarzeń i podsumowania zawiera rozdziały poświęcone samorządowi terytorialnemu, mieszkańcom, budżetowi miasta, inwestycjom, szeroko pojętej komunikacji w mieście, gospodarce nieruchomościami, gospodarce mieszkaniowej, architekturze i planowaniu przestrzennemu, ochronie środowiska, edukacji, ochronie zdrowia i opiece społecznej, kulturze, sportowi i rekreacji, bezpieczeństwu i porządkowi, gospodarce miasta, komunikacji społecznej, promocji Gliwic i współpracy z zagranicą oraz lokalnej administracji samorządowej – wylicza Violetta Koza z Biura Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego, które przygotowało dokument. Więcej na temat zawartości raportu można przeczytać w najnowszym wydaniu Miejskiego Serwisu Informacyjnego, dostępnym w wersji elektronicznej na stronie www.gliwice.eu (dział „Dla mieszkańców”). (kik)
Informacje: Biuro Rozwoju Miasta UM w Gliwicach, tel. 32/239-11-00