Aktualności | Praca, kobiety, dobre praktyki

Praca, kobiety, dobre praktyki

Veröffentlicht: 06.12.2010 / Section: Nauka  Gospodarka 

Zatrudniasz kobiety? Brałeś udział w wakacyjnych badaniach ankietowych Katedry Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, prowadzonych w ramach międzynarodowego projektu „Dyskryminacja płci na rynku pracy”?

Pojaw się w najbliższy wtorek (7 grudnia) w auli budynku A katowickiej uczelni (ul. Bogucicka 3). Tam w godzinach od 10.00 do 11.30 odbędzie się otwarte spotkanie podsumowujące niedawne przedsięwzięcie. Przypomnijmy, że zaangażowani w nie partnerzy z 5 krajów UE (Polski, Czech, Włoch, Niemiec i Francji) mieli przygotować PORADNIK DOBRYCH PRAKTYK, który będzie pokazywał, jak można przeciwdziałać dyskryminacji płci na rynku pracy oraz wspierać zatrudnianie kobiet. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie głównej projektu www.sdolm.eu (zakładka boczna „Sdolm PL”). (kik)
Informacje: Borys Budka, koordynator projektu z ramienia Uniw. Ekon. w Katowicach, borys.budka@ue.katowice.pl