Należy odśnieżać dachy

Hinzugefügt: 02.12.2010 / Bereich:

Centrum Ratownictwa Gliwice przypomina o konieczności usuwania śniegu i lodu z dachów, rynien, balkonów i innych elementów budynków – tam, gdzie może to stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa obiektów, a także przebywających w nich lub w ich pobliżu ludzi.

Obowiązek taki – zgodnie z przepisami – spoczywa na właścicielach, zarządcach i administratorach budynków. Zlekceważenie go grozi grzywną, karą ograniczenia wolności, a w drastycznych przypadkach – pozbawienia wolności do roku (art. 91a ustawy Prawo budowlane). (kik)
 

Związek Polskich Miast ePuap Śląska Karta Usług Publicznych SEKAP Benchmarking